1.
Wasilewska E, Pietrych Łukasz. Starzenie się społeczeństwa a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. PRS [Internet]. 31 grudzień 2018 [cytowane 29 wrzesień 2023];18(4):481-92. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2824