1.
Kosicka-Gębska M, Gębski J, Jeznach M, Kwiecińska K, Tul Krzyszczuk A. Charakterystyka porównawcza zachowań nabywczych polskich konsumentów mięsa na tle porównań międzynarodowych. PRS [Internet]. 15 marzec 2017 [cytowane 25 lipiec 2024];17(1):95-105. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2843