1.
Pawlak K. Znaczenie wymiany bilateralnej w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi UE i USA. PRS [Internet]. 15 czerwiec 2017 [cytowane 28 listopad 2023];17(2):199-210. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2873