1.
Kolpiński J, Smagacz J, Stalenga J. Wpływ możliwych zmian struktury i poziomu intensywności produkcji na produkcyjność roślin i siłę oddziaływań środowiskowych w perspektywie 2030 roku. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2022 [cytowane 10 grudzień 2022];22(2):4-16. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4512