1.
Jarczok-Guzy M. Stawki podatku VAT a zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych w krajach Unii Europejskiej w obliczu wyzwań zrównoważonego rozwoju. PRS [Internet]. 30 wrzesień 2022 [cytowane 24 marzec 2023];22(3):18-32. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4572