1.
Pawlak K. Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2014 [cytowane 28 listopad 2023];14(2):170-84. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4647