1.
Sieczko A, Sieczko L. Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2014 [cytowane 10 grudzień 2023];14(2):214-25. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4651