1.
Faber A, Jarosz Z. Charakterystyka zrównoważenia rozwoju biogospodarki w Polsce - wymiar ekologiczny. PRS [Internet]. 31 marzec 2023 [cytowane 14 czerwiec 2024];23(1):4-18. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/4965