1.
Artyszak A. Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce. PRS [Internet]. 30 wrzesień 2013 [cytowane 19 kwiecień 2024];13(3):7-15. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5093