1.
Cymanow P, Florek-Paszkowska A. Ocena kosztów migracji ludności wiejskiej Karpat w kontekście zarządzania problemowymi obszarami migracyjnymi. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2015 [cytowane 19 kwiecień 2024];15(2):26-34. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5344