1.
Siudek T, Drabarczyk K. Wzrost i rozwój gospodarczy a efektywność finansowa banków komercyjnych w krajach Unii Europejskiej. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2015 [cytowane 19 kwiecień 2024];15(2):128-39. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5353