1.
Zawojska A. Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE. PRS [Internet]. 31 grudzień 2009 [cytowane 26 maj 2024];9:202-15. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5790