1.
Rokicki T. Wpływ akcesji Polski do Unii Europejskiej na produkcję żywca jagnięcego. PRS [Internet]. 31 grudzień 2007 [cytowane 20 lipiec 2024];2:106-13. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/5975