1.
Chmielewski Łukasz. Sytuacja podażowa w sektorze kakao w Ghanie w latach 2016 2022 i jej potencjalny wpływ na import kakao do Polski. PRS [Internet]. 30 czerwiec 2024 [cytowane 20 lipiec 2024];24(2):22-36. Dostępne na: https://prs.sggw.edu.pl/article/view/9860