Tom 14 Nr 2 (2014)

DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2

Opublikowane: 2014-06-30

Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych

Waldemar Izdebski, Piotr Jałowiecki, Małgorzata Konarska, Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Zdzisław Jakubowski, Ewa Jałowiecka, Gregory Maznev, Anna Sakowska, Jacek Skudlarski, Agnieszka Wierzbicka, Svetlana Zaika, Stanisław Zając

80-89

Regionalne zróżnicowanie rolnictwa Polski, Czech, Słowacji i wschodnich Niemiec na podstawie wybranych cech potencjału produkcyjnego

Dorota Janiszewska, Karolina Pawlak, Wojciech Pizło, Lucyna Przezbórska-Skobiej, Anna Sakowska, Anna Sieczko, Barbara Wieliczko, Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Małgorzata Konarska, Luiza Ossowska, Leszek Sieczko, Agnieszka Wierzbicka

161-169