W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich z naciskiem na aspekty międzynarodowe.

Szczegóły

Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 

ISSN 2081-6960, e-ISSN 2544-0659, DOI: 10.22630/PRS

Indeksacja:

 • ERIH PLUS,
 • DOAJ Directory of Open Access Journals,
 • EBSCO,
 • AgEcon Search,
 • ARIANTA Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne,
 • Baza Agro,
 • BazEkon,
 • CEJSH – Central European Journal of Social Sciences and Humanities,
 • EconPapers,
 • Google Scholar,
 • IDEAS/REPEC,
 • Index Copernicus,
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: PBN – Polska Bibliografia Naukowa,
 • Biblioteka Narodowa,
 • Repozytorium Cyfrowe Polona,
 • Most Wiedzy,
 • Biblioteka Nauki,
 • Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN (d. Repozytorium CEON),
 • System Informacji o Gospodarce Żywnościowej.

Punktacja MEN: 40 (wykaz z dnia 17 lipca 2023 r.)

Index Copernicus ICV 2022: 100

Index Copernicus ICV 2021: 100

Index Copernicus ICV 2020: 100

 

Publikacja artykułów w czasopiśmie jest bezpłatna.

Logo CC   OA   Metadata from Crossref logo   Crossref Similarity Check logo
Wyświetl wszystkie wydania