Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez stronę internetową oraz w zewnętrznych repozytoriach. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC, co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła. Wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.

Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl