Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC, co oznacza, że do celów niekomercyjnych udostępnione materiały mogą być kopiowane, drukowane i rozpowszechniane pod warunkiem podania ich źródła. Wersja elektroniczna jest pierwotną wersją czasopisma.

Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.pl

Autor przekazując utwór w formie elektronicznej wyraża zgodę na przeniesienie wszystkich autorskich praw majątkowych do artykułu publikowanego w Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego ISSN 2081-6960 (zawieszone od 2020 roku), e-ISSN 2544-0659.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony i obejmuje prawo do wielokrotnego wydawania, rozpowszechniania, powielania, przetwarzania (chociażby częściowo) oraz wykorzystywania dzieła w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych.

Druk oświadczenia