Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego

Redaktor Naczelny:

dr hab. Mariusz Hamulczuk
Szkoła Główna Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie,

ORCID 0000-0002-4956-8516,
e-mail: problemy_rs@sggw.edu.pl,
tel. (+48) 22 5934113

Zastępca redaktora:

dr inż. Janusz Majewski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wielskiego w Warszawie
ORCID 0000-0002-2221-462X
e-mail: problemy_rs@sggw.edu.pl,
tel. (+48) 22 5934112

 

Członkowie Zespołu Redakcyjnego

RADA PROGRAMOWA
• Martin Banse, Thünen Institute, Braunschweig (Niemcy),
• Bazyli Czyżewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska),
• Emil Erjavec, University of Ljubljana (Słowenia),
• Szczepan Figiel, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Polska),
• Masahiko Gemma, WASEDA University (Japonia),
• José M. Gil, Centre for Agrifood Economics and Development – CREDA-UPC-IRTA (Hiszpania),
• Jarosław Gołębiewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska),
• Zoltán Hajdú, Centre for Economic and Regional Studies (Węgry)
• Csaba Jansik, Natural Resources Institute Finland –LUKE (Finlandia),
• Roel Jongeneel, Wageningen University & Research – WUR (Holandia),
• Bogdan Klepacki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska),
• Timothy Leonard Koehnen, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Portugalia),
• Eleonora Marisova, Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja),
• Maria Parlińska, UTH Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej (Polska),
• Irina Pilvere, Latvia University of Agriculture (Łotwa),
• Walenty Poczta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Polska),
• Norbert Potori, Research Institute of Agricultural Economics – AKI (Węgry),
• Baiba Rivza, Latvia University of Agriculture (Łotwa),
• Evert van der Sluis, South Dakota State University (USA),
• Karel Tomsik, Czech University of Applied Sciences (Czechy),
• Hans Karl Wytrzens, University of Natural Resources and Life Sciences – BOKU (Austria),
• Maria Bruna Zolin, Universita di Venezia C’a Foscari (Włochy).

WYDAWCA:

Wydawnictwo SGGW
Nowoursynowska 161
02-787 Warszawa

wydawnictwo@sggw.pl
www.wydawnictwosggw.pl