Adres redakcji
Redakcja Zeszytów Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
--
Editorial Board of the Scientific Journal Warsaw University of Life Science Problems of World Agriculture
166 St. Nowoursynowska
02-787 Warsaw
Główna osoba do kontaktu
dr Janusz Majewski
SGGW
Telefon (22) 5934103, 5934102, fax. 5934101
Wsparcie techniczne
dr Janusz Majewski
Telefon (4822) 59 34 112