Ewolucja światowego rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych

Main Article Content

Magdalena Bodył


Słowa kluczowe : tytoń, wyroby tytoniowe, nikotyna, papierosy
Abstrakt
Tytoń jest uprawiany w co najmniej 124 krajach na świecie. W 2013 r. uprawiano 7,4 mln ton tytoniu na powierzchni 4,3 mln ha. Liderem w produkcji tytoniu są Chiny. W ostatnich dekadach uprawa tytoniu przesunęła się z krajów o wysokich dochodach do krajów o średnich i niskich dochodach. Odnotowano wysoki wzrost produkcji w Azji i Afryce oraz spadek w Europie i Ameryce Północnej. Światowe obroty handlowe tytoniem systematycznie rosną. Udział eksportu w globalnej produkcji tytoniu w 2013 r. wynosił 35,5%, co wskazuje na proeksportowy charakter produkcji w niektórych regionach świata. Głównym dostawcami są kraje Ameryki Południowej a importerami kraje Europy.

Article Details

Jak cytować
Bodył, M. (2016). Ewolucja światowego rynku tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 19–28. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.23
Bibliografia

Bodył, M. (red.) (2015). Rynek wyrobów tytoniowych – stan i perspektywy. Wyd. IERiGŻ-PIB

Borowska, A. (2008). Światowy rynek wyrobów tytoniowych w latach 1990-2006. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 4 (19), 53-64.

Rejewski, M. (1992). Rośliny przyprawowe i używki roślinne. Państwowe WRiL, Warszawa.

Ramowa Konwencja Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu, Genewa. Pobrane 21 maja 2003 z: http://isap.sejm.gov.pl dostęp 10 kwietnia 2016

Tobacco: Supply, Demand, and Trade Projections, 1995 and 2000. FAO economic and social development paper nr 86. Wydawnictwo. FAO 1990.

Samuelson, P.A., Nordhaus, W.D. (2004).Ekonomia tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Delman, F., Jayson D., Moll, C. (2014). The Current Policital-Economy of Nicotyne &Tobacco in the US and Around the Word. Materiały konferencyjne. Virginia. Pobrane 10 kwietnia 2016 z: http://www.slideshare.net/ChristopherMoll/overviewthecurrentstatusofglobalustobaccoregulation316-1

Doll, R., Hill, B. (1952). A study of the aetiology of carcinoma of the lung. Pobrane 8 kwietnia 2016 z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2022425/?page=8 (Crossref)

Mackay, J., Eriksen, M.,P. (2002). The Tobacco Atlas. Pobrane 10 marca 2016 z: http://www.who.int/tobacco/resources/publications/tobacco_atlas/en.

Bazy danych FAO: http://faostat3.fao.org dostęp 1 marca 2016 r.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.