Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych

Main Article Content

Denys Cherevyk
Mariusz Hamulczuk


Słowa kluczowe : kukurydza, przestrzenna integracja rynku, Ukraina
Abstrakt
Kukurydza należy do najważniejszych zbóż paszowych i przemysłowych w świecie a jednym z kluczowych producentów i eksporterów kukurydzy w świecie staje się Ukraina. Celem opracowania była ocena uwarunkowań zmian produkcji kukurydzy na Ukrainie w kontekście uwarunkowań wewnętrznych i globalnych. W pracy charakteryzowano zmiany produkcji, zużycia oraz cen w Ukrainie na tle ich odpowiedników w świecie. W świetle badań wykazano, że ma miejsce wzrost integracji ukraińskiego rynku kukurydzy z rynkami światowymi. Zjawisku temu sprzyjał wzrost popytu na kukurydzę na rynkach światowych spowodowany rozwojem produkcji biopaliw oraz relatywnie niskie koszty produkcji zbóż na Ukrainie.

Article Details

Jak cytować
Cherevyk, D., & Hamulczuk, M. (2018). Ukraiński rynek kukurydzy na tle zmian światowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 33–43. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.32
Bibliografia

Abbot, P. (2013). Biofuel, Binding Constrains and Agricultural Commodity Volatility. NBER Working Paper No. 18873, 1-46. (Crossref)

Abramyk, М. І. (2014). Tendencies of formation and development of the domestic corn market Under the field export growth. Економічний аналіз, 17(3), 4-9.

Barrett, C., Li J. (2002). Distinguishing between Equilibrium and Integration in Spatial Price Analysis. American Journal of Agricultural Economics, 84(2), 292-307. (Crossref)

Comtrade (2018). United Nations Comtrade. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/ app/index.html#/app/advQuery.

Cournot, A. (1938). Researches into the principles of wealth, 1963 (English Translation). Irwin Paperback Classics in Economics.

de Gorter, H., Drabik, D., Just, D. R. (2013). How biofuels policies affect the level of grains and oilseed prices: Theory, models and evidence. Global Food Security, 2(2), 82-88. (Crossref)

Enke, S. (1951). Equilibrium among spatially separated markets: Solution by electric analogue. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 19(1), 40-47. (Crossref)

FAO (2018). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: http://www.amis-outlook.org/[18-04-2018].

Goldberg, P.K., Verboven, F. (2005). Market integration and convergence to the Law of One Price: evidence from the European car market. Journal of International Economics, 65(1): 49-73. (Crossref)

Hamulczuk, M. (2017). Global food crisis – symptoms, implications, causes. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 553-562. (Crossref)

Hochman, G., Traux M., Zilberman, D. (2017). US Biofuel Policies and Markets. Handbook of Bioenergy Economics and Policy: Volume II. Springer, New York, NY, 15-38. (Crossref)

Kobuta, I., Zhygadlo, V., Sikachyna, A. (2015). Ukraine’s agricultural sector after accession to the WTO, FAO Regional Office for Europe and Central Asia Policy Studies on Rural Transition No. 2015-7. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/reu/europe/documents/PS2015/WTO_en.pdf.

McNew, K., Fackler, P.L. (1997). Testing market equilibrium: is cointegration informative. Journal of Agricultural and Resource Economics, 22(2), 191-207.

Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej (International competitiveness of agri-food sector in the European Union countries), Rozprawy Naukowe nr 448, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Rosiak, E., Łopaciuk, W., Krzemiński, M. (2011). Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych (The production of biofuels and its impact on the world markets for cereals, oilseeds and vegetable fats), Warszawa, IERiGŻ–PIB,-2011. Nr, 29, 60.

Samuelson, P.A. (1952). Spatial price equilibrium and linear programming. The American Economic Review, 42(3), 283-303.

Takayama, T., Judge, G.G. (1971). Spatial and Temporal Price Allocation Models. Amsterdam: North Holland.

Unleashing Ukrainian … (2016). Unleashing Ukrainian Agricultural Potential To Improve Global Food Security. The Bleyzer Foundation, SigmaBleyzer.

USDA-FAS (2018). United States Department of Agriculture Economic Research Service. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: https://data.ers.usda.gov/FEED-GRAINS-custom-query.aspx.

Yang, Y., Zhou, Z., Qin, F. (2014). Analysis and Forecast of World Corn Market Trade and Policy. In: Xu S. (eds.) Proceedings of Selected Articles of 2013 World Agricultural Outlook Conference. Springer, Berlin, Heidelberg. Pobrano 18 kwietnia 2018 r. z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-54356-2_9. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.