Changes in the EU and Global Milk and Dairy Products Market in View of Multilateral Trade Liberalisation

Main Article Content

Karolina Pawlak

Abstrakt
The aim of this article is to present the situation of the milk and dairy products market in the EU countries and in the countries which are the world’s major milk producers in view of changes caused by the potential liberalisation of the global milk trade. The volume of trade in milk and dairy products, as well as production, demand and prices paid by consumers were analysed. The study uses the general equilibrium model of the Global Trade Analysis Project (GTAP). Projections were made according to the propositions included in the modalities negotiated at the World Trade Organisation forum in December 2008. It was proved that the progressing liberalisation of foreign trade may increase the competitive pressure both on regional markets and on the global market. In consequence, the dairy producers and processors from the EU countries may lose part of the market to the suppliers from the countries with lower costs of production. Such countries as New Zealand, the USA, Brazil and China may benefit from the liberalization.

Article Details

Jak cytować
Pawlak, K. (2014). Changes in the EU and Global Milk and Dairy Products Market in View of Multilateral Trade Liberalisation. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 123–131. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.77
Bibliografia

Baer-Nawrocka A., Grochowska R., Kiryluk-Dryjska E., Seremak-Bulge J., Szajner P. [2012]: Światowy rynek mleka i jego wpływ na polskie mleczarstwo po zniesieniu kwot mlecznych. Raport Programu Wieloletniego 2011-2014 Nr 34. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010A]: Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla polskiego rolnictwa z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 2(232).

Baer-Nawrocka A., Kiryluk-Dryjska E. [2010B]: Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych). Wieś i Rolnictwo, Nr 3(148).

Berck P., Dabalen A. [1995]: A CGE model for California tax policy analysis: a review of literature. CUDARE Working Paper No. 767. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California, Berkeley.

Bergman L. [1990]: The Development of Computable General Equilibrium Modeling, [w:] General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis, L. Bergman, D. W. Jorgenson, E. Zalai (red.). Basil Blackwell, Oxford.

Devarajan S., Go D. S. [1998]: The Simplest Dynamic General-Equilibrium Model of an Open Economy. Journal of Policy Modeling, Vol. 20, No. 6.

FAOSTAT. [Available at:] http://faostat.fao.org/site/291/default.aspx. [Access: March 2014].

Guba W., Dąbrowski J. [2012]: Deregulacja rynku mleka w Unii Europejskiej – skutki i zalecenia dla Polski. Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, Tom 99, Zeszyt 1.

GTAP 8 Data Base. [Available at:] https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v8/default.asp. [Access: March 2014].

Pawlak K. [2013]: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.

Poczta W., Pawlak K. [2007]: Perspektywy rozwoju handlu produktami mleczarskimi w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, Tom 93, Zeszyt 2.

Revised draft modalities for agriculture. TN/AG/W/4/Rev.4, WTO, 6.12.2008.

Robinson S. [1989]: Multisectoral Models, [w:] Handbook of Development Economics, H. Chenery, T. N. Srinivasan (red.). Vol. II, Elsevier, Amsterdam.

Robinson S. [1991]: Macroeconomics, Financial Variables and Computable General Equilibrium Models. World Development, Vol. 19, No. 11.

Robinson S., Roland-Holst D. W. [1988]: Macroeconomic Structure and Computable General Equilibrium Models. Journal of Policy Modeling, Vol. 10, No. 3.

Shoven J. B., Whalley J. [1984]: Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey. Journal of Economic Literature, Vol. 22, No. 3.

Szajner P. [2012]: Ocena wpływu likwidacji kwot mlecznych na konkurencyjność polskiego mleczarstwa w kontekście teorii ekonomii. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie „Problemy Rolnictwa Światowego”, Tom 12(XXVII), Zeszyt 2.

WTO Tariff Profiles. [Available at:] http://stat.wto.org/TariffProfile/WSDBTariffPFHome.aspx?Language=E. [Access: February 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>