Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej

Main Article Content

Paulina Kramarz


Słowa kluczowe : Afryka Zachodnia, Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej, Nigeria, produkcja ziarna kakaowca, monokultura eksportowa
Abstrakt
Kraje Afryki Zachodniej takie jak Ghana, Wybrzeże Kości Słoniowej należą do największych światowych producentów i eksporterów ziarna kakaowca z łącznym udziałem przekraczającym 50% światowego eksportu. Zmienność wielkości produkcji w zależności od warunków klimatycznych i wewnętrznych problemów politycznych w gospodarkach uzależnionych od eksportu kakao, może stanowić przyczynę wahań koniunktury gospodarczej. Jednocześnie produkcja i obrót ziarnem kakaowca stanowi podstawę budowania strategii rozwoju tych terenów. Celem artykułu była analiza ekonomicznego znaczenia produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej.

Article Details

Jak cytować
Kramarz, P. (2016). Uwarunkowania i ekonomiczne znaczenie produkcji ziarna kakaowca w krajach Afryki Zachodniej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 142–148. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.12
Bibliografia

Adepoju, A. (2005). Migration in West Africa. Global Commission on International Migration. Pobrano październik 2015 z: http://iom.ch/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/policy_and_ research/gcim/rs/RS8.pdf.

Asante-Poku, A., Angelucci, F. (2013). Analysis of incentives and disincentives for cocoa in Ghana. Technical notes series. MAFAP, FAO, Rome. Pobrano październik 2015 z http://www.fao.org/3/a-at551e.pdf.

Bitty, A. E., Gonedele, Bi S., Koffi Bene J. C, Kouassi P. K., McGraw W. S. (2015). Cocoa farming and primate extirpation inside Cote d’Ivoire’s protected areas. Tropical Conservation Science. Vol.8(1): 95-113 Pobrano październik 2015 z: http://tropicalconservationscience.mongabay.com/content/v8/tcs_v8i1_95-113_ Bitty.pdf. (Crossref)

Cadoni, P. (2013). Analysis of incentives and disincentives for cocoa in Nigeria. Technical Notes Series. MAFAP,FAO, Rome. Pobrano październik 2015 z: http://www.fao.org/3/a-at586e.pdf.

CIA (2006-2014). The World Factbook. Pobrano październik 2015 z: https://www.cia.gov/library/ publications/resources/the-world-factbook/.

Díaz Pérez, V., Pohlan, H. A. J. (2010). Growth and production of cacao [in:] Encyclopedia of Life Support Systems. Eolls Publishers Company Limited. Pobrano październik 2015 z: http://www.eolss.net/sample-chapters/c10/e1-05a-43-00.pdf.

Dobosiewicz, Z. (1977). Geografia ekonomiczna Afryki. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Economic Partnership Agreement with West Africa – Facts and figures. [2015]. European Commission. Pobrano październik 2015 z: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/july/tradoc_152694.pdf.

FAOSTAT. (1960-2012). FAO Statistics division. Pobrano październik 2015 z: http://faostat3.fao.org/ download/T/TP/E.

Hollinger, F., Staatz, J. M. (2015). Agricultural Growth in West Africa. Market and policy drivers. FAO, African Development Bank, ECOWAS. Pobrano październik 2015 z: http://www.fao.org/3/a-i4337e.pdf.

International Trade Centre. (2001). Cocoa. A guide to trade practices. WTO, Geneva. Pobrano październik 2015 z: http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Cocoa%20-%20A%20Guide%20 to%20Trade%20Practices%20English.pdf.

Kolavalli, S., Vigneri, M. (2011). Cocoa in Ghana: Shaping the Success of an Economy. [w:] Chuhan-Pole P., Angwafo M. Yes, Africa Can: success stories from a dynamic continent. The World Bank. Pobrane październik 2015 z: http://siteresources.worldbank.org/AFRICAEXT/Resources/258643-1271798012256/ Ghana-cocoa.pdf.

McIntyre, J. (2001). Reforming The Cocoa Marketing and Pricing System in Cote d’Ivoire. The World Bank. Pobrane październik 2015 z: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.196.5763& rep=rep1&type=pdf.

Mohammed, D., Asamoah, D., Asiedu-Appiah, F. (2012). Cocoa Value Chain – Implication for the Smallholder Farmer in Ghana. Southwest Decision Sciences Institute. Pobrane październik 2015 z: http://www.swdsi. org/swdsi2012/proceedings_2012/papers/Papers/PA157.pdf.

Nwachukwu, I. N., Agwu, N., Nwaru, J., Imonikhe, G. (2010). Competitiveness and determinants of cocoa export from Nigeria. Report and Opinion. Marsland Press. Pobrane październik 2015 z: http://www.sciencepub.net/ report/report0207/08_3470report0207_51_54.pdf.

Ould, D., Jordan, C., Reynolds, R., Loftin, L. (2004). The Cocoa Industry in West Africa. A History of Exploitation. Anti-Slavery International,London. Pobrano październik 2015 z:

http://www.antislavery.org/includes/documents/cm_docs/2008/c/cocoa_report_2004.pdf.

Podbielkowski, Z. (1992). Rośliny użytkowe. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Regional Agricultural Policy for West Africa. [2008]. ECOWAS Commission. Pobrano październik 2015 z: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/01_ANG-ComCEDEAO.pdf.

Wrigley, G. (1977). Rolnictwo tropikalne. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

WTO (2010-2013). Statistics database. Trade profiles. Pobrano październik 2015 z: http://stat.wto.org/ CountryProfile/WSDBCountryPFHome.aspx?Language=E.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.