Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych

Main Article Content

Piotr Bórawski


Słowa kluczowe : analiza wskaźnikowa, płynność, zadłużenie, gospodarstwo rolne
Abstrakt
W pracy badano wskaźniki finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych integrowanych w systemie FADN. Gospodarstwa pochodziły z regionu FADN Mazowsze i Podlasie. Szczególną uwagę zwrócona na płynność finansową i zadłużenie. Wskaźniki płynności finansowej osiągnięć najwyższe wartości w gospodarstwach małych, średnio-małych i średnio-dużych. Wskaźniki płynności były wyższe od tych proponowanych w literaturze. Natomiast wskaźniki zadłużenia były najwyższe w gospodarstwach bardzo małych i bardzo dużych. Gospodarstwa rolne nie wykorzystują w pełni posiadanych zasobów finansowych

Article Details

Jak cytować
Bórawski, P. (2008). Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 75–82. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.19
Bibliografia

Bednarski L. [1999]: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss.208.

Franc-Dąbrowska J. [2008]: Jak kształtować płynność szybką i natychmiastową w przedsiębiorstwach rolnych?; Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, ss. 39-51.

Milewska A., Wolff A. [2008]: Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64, ss. 175-187.

Poczta W., Średzińska J. [2007]: Wyniki produkcyjno-ekonomiczne i finansowe indywidualnych gospodarstw rolnych według ich wielkości ekonomicznej (na podstawie regionu FADN Wielkopolska i Śląsk). Problemy Rolnictwa Światowego tom XVII, s. 433-443.

Sierpińska M., Jachna T. [1998]: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Waśniewski T., Skoczylas W. [1996]: Analiza płynności finansowej. [W:] Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem , tom 1, Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Warszawa, ss. 330-361.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora