Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland

Main Article Content

Mateusz Mierzejewski
Magdalena Lampart

Abstrakt
The article presents a study on the phenomenon of pig gaps in the perspective of pig, cattle, and poultry farming in Poland. The work attempts to define the phenomenon itself as well as to show the reasons for its occurrence and significance for the Polish economy. The study used a cross-spectral analysis, which indicated cyclical relationships and shifts between the studied time series. The methodology of the work was based on a simplified spectral analysis, i.e. the use of the square of coherence, spectral density and phase spectrum. In addition, the article uses a comparative method for selected production volumes. The results were analyzed in the context of occurrence of pig cycles for breeding and cultivation. The study showed the occurrence of the relationship between pig breeding and wheat and rye cultivation.

Article Details

Jak cytować
Mierzejewski, M., & Lampart, M. (2018). Analysis of Business Cycles in the Breeding of Pigs, Cattle and Poultry and their Relationship to the Causality of Wheat and Rye Cultivation in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 218–227. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.49
Bibliografia

Dybowski, G., Rycombel, D. (2011). Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz (The world market of pork and poultry on the background of cereals and fodder balance), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy.

Kwaśnicki, W. (2002). Cykl świński – próba modelowania i analizy (Pig cycle, a modeling and analysis attempt), Instytut Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Wrocławski.

Łuczyński, W. (2015). Zastosowanie analizy widma wzajemnego w badaniu dynamiki indeksu giełdowego (Application of the mutual spectrum analysis in the study of the stock index dynamics). Studia Oeconomica Posnaniensia, 3(9), 19-56. (Crossref)

Olszańska, A. (2016). Wielkość skupu i ceny skupu żywca wieprzowego w Unii Europejskiej w latach 1990-2015. Analiza zmian na przykładzie wybranych krajów (Volume of purchase and prices of pigs in the EU in 1990 – 2015. Analysis of changes on the example of selected countries). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 18(3), 279-284.

Olszańska, A. (2017). Zmiany wielkości produkcji wieprzowiny i jej struktury w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem pozycji krajów przyjętych po 2004 r. (Changes in the size of pork production and its structure in the European Union, with particular emphasis on the position of the countries that joined the EU after 2004), ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, tom 17(2), 166-175. (Crossref)

Osińska, M. (2006). Ekonometria finansowa (Financial Econometrics), PWE, Warszawa.

Rembeza, J. (2017). Sezonowość PKB i jego komponentów w krajach Unii Europejskiej (Seasonality of GDP and its components in the EU countries). Wiadomości statystyczne nr 11 (678), 17-28. (Crossref)

Siekierski, J. (2012). Nobliści w dziedzinie ekonomii o cyklach i kryzysach gospodarczych (Nobel Prize winners in economics on economic cycles and crises). Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(20), 149-166.

Stępień, S., Czyżewski, A. (2013). Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie

i w wybranych krajach (Cyclic fluctations on the pig market in the world and in selected countries). Wieś i Rolnictwo, 1(158), 140-157.

Stępień, S. (2013). Zróżnicowanie wahań cyklicznych na rynku żywca wieprzowego w wybranych krajach Unii Europejskiej (Differences in cyclical fluctations on the pigs market in selected EU countries). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 70, 201-212.

Talaga, L., Zieliński, Z. (1986). Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym (Spectral analysis in econometric modeling), PWN, Warszawa.

Zawadzka, D. (2006). Historia Badań „Cyklu świńskiego” (History of the „Pig’s cycle” research) Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty