Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE

Main Article Content

Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : rolnictwo, finansowe wsparcie rolnictwa, wspólna polityka rolna
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie różnic w wysokości łącznego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE. Z uwagi na brak stosownych miar zaproponowano własny sposób oszacowania wielkości wspomnianego wsparcia za pośrednictwem opracowanego miernika opartego na mikroekonomicznych podstawach. Badania systemu finansowego wsparcia rolnictwa przeprowadzono w dziesięciu krajach UE. okres badawczy obejmował lata 1995-2012. Badania ujawniły występowanie istotnych różnic w przepływach finansowych w ramach wspólnej polityki rolnej w krajach UE. Równocześnie obserwowano zwiększenie zbieżności między rozważanymi transferami, szczególnie w zakresie wsparcia przypisanego do produkcji rolnej. Odmienne dostosowania należy przypisać różnym funkcjom pełnionym przez rolnictwo w poszczególnych krajach.

Article Details

Jak cytować
Kułyk, P. (2016). Dysproporcje w wielkości finansowego wsparcia rolnictwa w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 232–242. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.78
Bibliografia

Alston, J.M., Norton, G.W., Pardey, P.G. (1995). Science Under Scarcity: Principles and Practice for Agricultural Research Evaluation and Priority Setting, Cornell University Press, Ithaca, New York.

Anderson, K., W. Martin, D. van der Mensbrugghe (2012). Estimating Effects of Price-Distorting Policies Using Alternative Distortions Databases. Handbook of Computable General Equilibrium Modeling, vol. 1, 877-931. (Crossref)

Blandford, D., Brunstad, R.J., Gaasland, I., Vårdal, E. (2008). Optimal agricultural policy and PSE measurement: an assessment and application to Norway, 82nd Annual Conference, March 31 - April 2. (Crossref)

Boulanger, P. (2010). Distribution of agricultural support: Selected french evidences, Groupe d’Economie Mondiale (GEM), Sciences Po, Paris.

Chen, J.J., Collins, L.P.A. (2014). Let’s Talk A bout the Money: Spousal Communication, Expenditures, and Farm Production. American Journal Agricultural Economics, 96(5), 1272-1290. (Crossref)

Davis, C. L. (2012). Why adjudicate? Eenforcing Trade Rules in the WTO. Princeton, NJ: Princeton University Press. (Crossref)

Ellison, B.D., Lusk, J.L., Briggeman, B.C. (2010). Taxpayer Beliefs about Farm Income and Preferences for Farm Policy. Applied Economic Perspectives & Policy, 32(2), 338–354. (Crossref)

Fell, J. MacLaren, D. (2013). The welfare cost of Japanese rice policy with home-good preference and an endogenous import price, Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 57, 601–619. (Crossref)

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database/ Unit values at producer prices [aact_uv02], data pobrania 20.02.2016.

http://www.oecd.org/tad/support/psecse, data pobrania 20.02.2016.

Josling, T., Mittenzwei, K. (2013). Transparency and timeliness: the monitoring of agricultural policies in the WTO using OECD data. World Trade Review, 12(3), 533–547. (Crossref)

Kułyk, P. (2013). Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kułyk, P. (2015). Kierunki zmian w finansowym wsparciu rolnictwa w świetle doświadczeń kryzysu finansowego, W: Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej: IX Kongres Ekonomistów Polskich, red. nauk.- Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Lerman, Z., Schreinemachers, P. (2005). Individual farming as a labour sink: evidence from Poland and Russia. Comparative Economic Studies, 47(4), 675–695. (Crossref)

Megumi, N., Kume, I. (2011). Explaining Mass Support for Agricultural Protectionism: Evidence from a Survey Experiment during the Global Recession. International Organization, 65(4),771–795. (Crossref)

Myers, R.J., Sexton, R.J., Tomek, W.G. (2010). A Century of Research on Agricultural Markets. American Journal of Agricultural Economics, 92(4), 377-378. (Crossref)

OECD (2010). OECD’S Producer Support Estimate and Related Indicators of Agricultural Support Concepts, Calculations, Interpretation and Use, Paris.

Poletti, A. Sicurelli, D. (2012). The European Union as a Promoter of Environmental Rules in the Doha Round. West European Politics, 35(4), 911–932. (Crossref)

Poletti, A., De Bièvre, D., Chatagnier, J.T. (2015). Cooperation in the Shadow of WTO Law: Why Litigate When You Can Negotiate. World Trade Review, 14(1), 33–58. (Crossref)

Sexton, R.J. (2013). Market Power, Misconceptions, and Modern Agricultural Markets, American Journal of Agricultural Economics, 95(2), 209-219. (Crossref)

Tangermann, S. (2005). Is the Concept of the Producer Support Estimate in Need of Revision?. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Paper, OECD, 1.

Urban, S., Michałowska, M. (2015).Wpływ relacji z otoczeniem na ekonomiczno-społeczny wymiar funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubuskim. Ekonomia XXI wieku, 1(5), 9-26. (Crossref)

www.worldbank.org/agdistortions, data pobrania 20.02.2016.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.