Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, niedoskonałości mechanizmu rynkowego, dobra publiczne
Abstrakt
Celem opracowania było przedstawienie zależności, związanych z sektorem rolnym, pomiędzy niedoskonałościami alokacji rynkowej a rozwiązaniami w polityce rolnej w warunkach globalizacji. Przedstawiono główne obszary niedoskonałości zwracając uwagę na ich niewłaściwą ocenę. Zaprezentowano podstawowe kwestie rolne i ich zmiany w nowych warunkach otoczenia. Podkreślono, iż mimo zachodzących przekształceń i zmiany paradygmatów w polityce rolnej nadal kluczowe ułomności mechanizmu rynkowego muszą być rozwiązywane za pośrednictwem polityki rolnej

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2010). Fakty i mity wokół rolnictwa w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 41–50. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.5
Bibliografia

Alston J. M., Smith V. H., Acquaye A., Hosseini S. [1999]: Least-cost cheap-food policies: some implications of international food aid, Agricultural Economics nr 20, ss. 191-201. (Crossref)

Bohman M., Cooper J., Mullarkey D., Normile M. A., Skully D., Vogel S., Young E. [1999]: The Use and Abuse of Multificationality, USDA Economic Research Service, Washington.

Bullock D. S. [1995]: Are government transfers efficient? An alternative test of the efficient redistribution hypothesis, Journal of Political Economy nr 103, ss. 1236-1274. (Crossref)

Bullock, D.S., Salhofer K. [2003]: Judging agricultural policies: a survey. Agricultural Economics nr 28, ss. 225-243. (Crossref)

Chambers R. G. [1995]: The incidence of agricultural policies, Journal of Public Economy nr 57, ss. 317-335. (Crossref)

Coxhead I. [2003]: Trade liberalization and rural poverty, American Journal of Agricultural Economics, t. 85, nr 5, ss. 1307-1308. (Crossref)

Czyżewski A. [2003]: Protekcjonizm w polityce rolnej USA I państw UE wobec procesu globalizacji i integracji [w]: Problemy makroekonomii i agrobiznesu w Polsce w okresie preakcesyjnym, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu.

Czyżewski A., Kułyk P. [2006]: System wsparcia rolnictwa w UE i krajach o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Problemy Rolnictwa Światowego t. XV, ss. 133-142.

Duffey K. J., Popkin B. M. [2007]: Shifts in Patterns and Consumption of Beverages Between 1965 and 2002, Obesity research, t. 15, nr 11. (Crossref)

Gardner B. L. [1983]: Efficient redistribution through commodity markets, American Journal of Agricultural Economics, nr 65, 1983, ss. 225-234. (Crossref)

Governments, Globalizations and International Business [1997]. J. H. Dunning (red.), Nowy Jork.

OECD Factbook. Economic, Environmental and Social Statistics [2009]. OECD Publishing, Paryż.

Reardon T. T., Timmer C. P., Barrett C. A., Berdegué J. A. [2003]: The Rise of Supermarkets in Africa, Asia and Latin America, American Journal of Agricultural Economics, t. 85, nr 5, ss. 1140-6. (Crossref)

Schiff M., Valdes A. [1992]: The Political Economy of Agricultural Pricing Policy, tom 4: A Synthesis of the Economics in Developing Countries. Johns Hopkins University Press for the World Bank, Baltimore.

Schiff M., Valdes A. [1998]: Agriculture and the Macroeconomy. Policy Research Working Paper. The World Bank, Washington.

Woś A. [2006]: Interwencjonizm państwowy i globalizacja w polityce rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnictwa, nr 3.

Woś A., Zegar S. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>