Konkurencyjność brazylijskiego bioetanolu na świecie

Main Article Content

Ewa Golisz


Słowa kluczowe : biopaliwo, etanol brazylijski, trzcina cukrowa konkurencyjność, emisja gazów cieplarnianych
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienia dotyczące bioetanolu z trzciny cukrowej produkowanego w Brazylii, w szczególności wielkość produkcji w latach 2009-2012 oraz prognozę na rok 2013, na tle największych gospodarek świata oraz Polski. Brazylia zajmuje drugie miejsce po USA w wielkości produkcji tego paliwa. Omówiono aspekty związane z emisją gazów cieplarnianych oraz bilans energetyczny paliw. Podano wielkości emisji dwutlenku węgla dla biopaliw wytwarzanych z różnych surowców. Porównano wybrane aspekty sektora bioetanolu produkowanego w Brazylii, USA i Polsce. Wykazano, że bioetanol brazylijski jest bardziej konkurencyjny niż ten produkowany w innych krajach.

Article Details

Jak cytować
Golisz, E. (2014). Konkurencyjność brazylijskiego bioetanolu na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 16–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.2
Bibliografia

Biofuels: The Promise and the Risks, in World Development Report [2008].

Brasil Biofuels Annual Report, 12.09.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

Budny D. and Sotero P. [2007]: Brazil Institute Special Report: The Global Dynamics of Biofuels

Carbon and Sustainability Reporting Within the Renewable Transport Fuel Obligation. Department of Transport (UK). [2008].

China Biofuels Annual Beijing, 09.9.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

Colombia Biofuels Annual Bogota, 28.06.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

Dyrektywa 2009/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

EIA - The U.S. Energy Information Administration [2013] [Tryb dostępu:] http://www.eia.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

Emissions Gap Report [2012] [Tryb dostępu:] www.unep.org/publications/ebooks/emissionsgap2012 [Data odczytu: grudzień 2013].

Energy Sector Management Assistance Program [2010]: "Low Carbon Development for Brazil" World Bank.

EPA (Environmental Protection Agency) [2013] [Tryb dostępu:] www.epa.gov [Data odczytu: grudzień 2013]

Ethanol fuel in Brazil [2012] [Tryb dostępu:] http://en.wikipedia.org/ [Data odczytu: grudzień 2013].

EU-27 Biofuels Annual, 13.08.2013 [2013] USDA Foreign Agricultural Service [Tryb dostępu:] http://gain.fas.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

Global Renewable Fuels Alliance [2013] [Tryb dostępu:] www.globalrfa.com [Data odczytu: grudzień 2013].

Golisz E., Klepacka A., Powałka M., Skudlarski J. 2013. Historia, stan aktualny i perspektywy gorzelni rolniczych w Polsce. Cz. 2 Koszty produkcji bioetanolu, aspekt ekonomiczny i społeczny PFiOW nr 3, s. 34-36.

Goettemoeller J., Goettemoeller A. [2007]. Sustainable Ethanol: Biofuels, Biorefineries, Cellulosic Biomass, Flex-Fuel Vehicles, and Sustainable Farming for Energy Independence. Prairie Oak Publishing, Maryville, Missouri. p. 42.

History of ethanol fuel in Brazil [2013] [Tryb dostępu:] http://en.wikipedia.org/ [Data odczytu: grudzień 2013]

Macedo I.C. [2007] A Energia da Cana-de-Açúcar – Doze estudos sobre a agroindústria da cana-de-açúcar no Brasil e a sua sustentabilidade Chapter 3, pp. 79–90.

Macedo I.C., Seabra J.E.A., Silva J.E.A.R. [2008]: Green House Gases Emissions In The Production And Use Of Ethanol From Sugarcane In Brazil: The 2005/2006 Averages And A Prediction For 2020. Biomass and Bioenergy, 32, p. 582-595.

Macedo I., M. Leal L.V. and J. Silva A.R. [2004]. Assessment of greenhouse gas emissions in the production and use of fuel ethanol in Brazil.

Marris E. [2006]: Drink the best and drive the rest. Nature 444 (7120): 670–2.

Ministerstwo Rozwoju, Przemysłu i Handlu Brazylii http//:www.mdic.gov.br.

Portal Brasil [2013] [Tryb dostępu:] http://www.brasil.gov.br/energia-en/energy-matrix/biofuels/br _model1?set_language=en [Data odczytu: lipiec 2013].

Renewable Fuels Association [2012] "Acelerating Industry Innovation—2012 Ethanol Industry Outlook". Renewable Fuels Association Retrieved.

Searchinger T., Heimlich R., Houghton R. A., Dong F. at al. [2008]: "Use of U.S. Croplands for Biofuels Increases Greenhouse Gases Through Emissions from Land-Use Change". Science 319 (5867): 1238–40.

UNICA, Brazil. [2010]: Carros flex: uso de etanol já evitou emissão de mais de 83 milhões de toneladas de CO2

United States Department of Agriculture- Economic Research Service, The Economics of Food, Farming, Natural Resources and Rural America [Tryb dostępu:] www.usda.gov [Data odczytu: grudzień 2013].

World Energy Outlook Special Report [2013].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty