Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych

Main Article Content

Kazimierz Łęczycki


Słowa kluczowe : interwencjonizm, zasoby, struktura organizacyjna, efekty ekonomiczne, gospodarstwa rolnicze, grupy gospodarstw, poziom wsparcia finansowego
Abstrakt
Kluczowym elementem życia gospodarczego współczesnej nam rzeczywistości jest interwencja państwa w mechanizmy rynkowe. Podjęta została próba określenia, w jakim stopniu poziom pomocy finansowej wpływa na zmiany w zasobach , strukturze organizacyjnej oraz wynikach produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw rolniczych.

Article Details

Jak cytować
Łęczycki, K. (2009). Wpływ poziomu wsparcia finansowego na kształtowanie zmian zasobów, organizacji i efektów ekonomicznych gospodarstw rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 99–109. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.58
Bibliografia

Balcerowicz L. [1995]: Interwencjonizm państwa. [W:] Encyklopedia Biznesu. Pomykało W. (red.), t. 1. Wydanie I, Fundacja Innowacja, Warszawa.

Biuletyn Informacyjny IV kwartał. [2008]. GUS,Warszawa.

Chmielewska B. [2007]: Płatności bezpośrednie jako forma wsparcia dochodów gospodarstw rolniczych w Polsce po integracji z Unią Europejską. Problemy rolnictwa światowego, tom XVII.

Czyżewski A. [2000]: Rola polityki makroekonomicznej w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Pamiętnik puławski 120.

Jarka S. [2004]: Projekt gospodarczego urządzenia gospodarstwa rolniczego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Józwiak W., Mirkowska Z. [2006]: Wpływ liberalizacji Wspólnej Polityki rolnej na kondycję ekonomiczną gospodarstw rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2.

Kaleta J. [1995]: Interwencjonizm państwa. [W:] Encyklopedia Biznesu. Pomykało W. (red.), t. 1. Wydanie I, Fundacja Innowacja, Warszawa.

Karwat-Woźniak B. [2007]: Przemiany w strukturze obszarowej gospodarstw wysokotowarowych. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z.. 1.

Kołodko G. [2008]: Wędrujący świat. Prószyński i S-ka, Warszawa.

Łęczycki K. [2007]: Preferencje dla różnych podstaw zaliczania płatności (dopłat) bezpośrednich w zależności od zasobów, organizacji i efektów działalności gospodarstw rolniczych (na przykładzie Środkowo-Wschodniej Polski). Problemy Rolnictwa Światowego tom XVII.

Maśniak J. [2005]: Koncentracja ziemi rolniczej w Polsce – stan i perspektywy. Roczniki Naukowe SERiA, t. IX, z.1.

Podstawka M. [1998]: Próba oceny polityki interwencyjnej na rynku rolnym w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego 1.

Ryś-Jurek R. [2007]: Porównanie sytuacji ekonomicznej polskich indywidualnych gospodarstw rolnych z gospodarstwami innych krajów UE w latach 2000-2005. Problemy Rolnictwa Światowego, tom XVII.

Sadowski Z. [2006]: Liberalizm i rola państwa w gospodarce. Ekonomista 6.

Woś A. [1985]: Ekonomiczne narzędzia sterowania rolnictwem. PWE, Warszawa.

Wyzińska-Ludian L. [2004]: Cechy polskiego interwencjonizmu w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, t. V, z. 4.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.