Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi

Main Article Content

Elżbieta Kacperska
Katarzyna Tymieniecka


Słowa kluczowe : stosunki handlowe, produkty rolno-spżywcze, handel polsko-ukraiński, Unia Europejska
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, iż polska granica wschodnia stała się zewnętrzną granicę Wspólnoty. Polska handlowa polityka wschodnia przed integrację z UE była znacznie mniej restrykcyjna niż unijna. Przeanalizowane w opracowaniu obroty handlowe z Ukrainą wskazują na jej umacniającą się pozycję jako partnera Polski. Dodatnie saldo obrotów handlowych ogółem i artykułami rolno-spożywczymi wskazuje na możliwości eksportowe polskich produktów, zaś dominująca pozycja produktów przetworzonych w eksporcie i surowców w imporcie wskazuje na pozytywne, z polskiej perspektywy, efekty współpracy handlowej.

Article Details

Jak cytować
Kacperska, E., & Tymieniecka, K. (2009). Stosunki handlowe Polski z Ukrainą w latach 2000-2008 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 46–57. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.52
Bibliografia

Handel zagraniczny Ukrainy w 2008 r. Wydział Ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie. [2009]. http://www.kijow.polemb.net.

Handel zagraniczny z Ukrainą. [2009]. Niepublikowane dane GUS, Warszawa.

Przystupa J. [2008]: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2007 roku. Raport roczny. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Ukraińsko-Polska współpraca gospodarcza. Materiały Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie. [2009].

http://kiev.trade.gov.pl/pl/ukraine/article/detail,415,Polsko-ukrainska_wspolpraca_gospodarcza.html.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora