Kryteria estetyczne narzucane przez sieci handlowe a potencjalne utracone korzyści w produkcji podstawowej marchwi. Studium przypadku

Main Article Content

Maryla Bieniek-Majka


Słowa kluczowe : utracone korzyści, straty, marchew
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wysokości potencjalnych, utraconych przychodów dla badanych producentów marchwi wynikających ze strat w produkcji podstawowej. Nadmierne straty spowodowane są koniecznością stosowania kryteriów estetycznych narzuconych przez sieci handlowe. Materiałem źródłowym była literatura przedmiotu, dokumentacja księgowa za lata 2019-2022 oraz informacje pozyskane podczas wywiadów eksperckich z producentami marchwi, które zostały przeprowadzone w styczniu 2023 roku. Badaniem objęto dobranych celowo 7 producentów, których zagregowana wielkość zbiorów marchwi stanowiła w 2021 roku około 15% wielkości zbiorów w województwie kujawsko-pomorskim i około 2,8% w kraju. Rozmiary strat przedstawiono na podstawie wskaźnika bilansu mas. Stwierdzono, że tylko 43,86% zebranego surowca jest sprzedawana jako pełnowartościowy produkt (zaakceptowany przez sieci handlowe). Pozostała część jest dostarczana jako pokarm dla zwierząt, surowiec do przetwórstwa bądź paliwo do biogazowni. Wartość potencjalnych, utraconych korzyści oszacowano na podstawie różnicy uzyskanego przychodu ze sprzedaży produktów odrzuconych, a wartością potencjalnego przychodu uzyskanego przy założeniu, że producenci mogliby sprzedać 50% masy odrzuconej marchwi po średniej cenie rynkowej produktu spełniającego „normy” z upustem cenowym w wysokości 30%, 50% lub 70%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że średnie przychody producenta (przy uwzględnieniu przyjętych założeń) mogłyby być wyższe od 30% do 173%, co dałoby wyższy przychód od 0,34 mln zł do 1,92 mln zł rocznie.

Article Details

Jak cytować
Bieniek-Majka, M. (2024). Kryteria estetyczne narzucane przez sieci handlowe a potencjalne utracone korzyści w produkcji podstawowej marchwi. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 24(1), 26–34. https://doi.org/10.22630/PRS.2024.24.1.2
Bibliografia

Andrzejewska, D. (2023). Marnotrawstwo jedzenia to strata finansowa i szkoda dla środowiska. Pobrano styczeń 2024 z: https://wiescirolnicze.pl/zdrowa-zywnosc/marnotrawstwo-jedzenia-to-strata-finansowa-i-szkoda-dla-srodowiska/.

Bieniek-Majka, M. (2023). The role of institutions in controlling compliance with the obligation to conclude contracts for the supply of agricultural products. Ekonomia i Prawo. Economics and Law, 22(1), 37-52. (Crossref)

Ciesielski, M. (2017). Zniekształcenia koncepcji CSR w łańcuchu dostaw. Problemy Transportu i Logistyki, 2(38), 7-13. DOI: 10.18276/ptl.2017.38-01. (Crossref)

GUS (2020). Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2019 r., Warszawa, GUS.

GUS (2022). Rocznik statystyczny rolnictwa 2022. Warszawa, GUS.

Portal Spożywczy (2021). Pobrano styczeń 2024 z https://www.portalspozywczy.pl/handel/wiadomosci/lidl-po-krzywych-burakach-sprzedaje-krzywe-marchewki,206032.html.

Hornowski, A., Parzonko, A. (2023). Rola i kierunki rozwoju drobnych gospodarstw rolniczych w Polsce. Wydawnictwo SGGW.

Kavalić, M., Vlahović, M., Đorđević, D., Ćoćkalo, D., Stanisavljev, S. (2019). The Model for Establishing Competitive Advantage of Retail Chains for Countries in Transition. International Conference on research in Business, Management and Finance, Amsterdam, Netherlands, July 12-14. (Crossref)

Komisja Europejska. Pobrano styczeń 2024 z: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_en?prefLang=pl.

Łaba, S. (red.) (2020). Straty i marnotrawstwo żywności w Polsce. Skala i przyczyny problemu. Instytut Ochrony Środowiska – PIB.

Marszałek, A. (2018). Czy możliwe jest przezwyciężenie problemu marnotrawstwa żywności? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 54, 474-485. (Crossref)

Mayorova, E.A. (2021). Corporate social responsibility of retailers: A review of the European Studies. Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность, 2.2, 89-112. (Crossref)

Niedek, M., Łaba, S., Szczepański, K., Krajewski, K. (2019). Metody ilościowe w badaniu strat i marnotrawstwa żywności w sektorze produkcji pierwotnej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 20(4), 263-279. DOI: 10.22630/MIBE.2019.20.4.25. (Crossref)

Porter, S.D., Reay, D.S., Bomberg, E., Higgins, P. (2018). Avoidable food losses and associated production-phase greenhouse gas emissions arising from application of cosmetic standards to fresh fruit and vegetables in Europe and the UK. Journal of Cleaner Production; DOI:10.1016/j.jclepro.2018.08.079. (Crossref)

Lu, S., Cheng, G., Li, T., Xue, L., Liu, X., Huang, J., Liu, G. (2022). Quantifying supply chain food loss in China with primary data: A large-scale, field-survey based analysis for staple food, vegetables, and fruits. Resources, Conservation and Recycling, 177, 106006. DOI: 10.1016/j.resconrec.2021.106006. (Crossref)

Zegar, J.S. (2023). Przegląd problematyki ekonomicznej na łamach kwartalnika Wieś i Rolnictwo. Wieś i Rolnictwo 3(200), 9-23. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.