Czas poświęcany na obróbkę żywności i przygotowanie posiłku w budżecie czasu ludności

Main Article Content

Beata Kolny


Słowa kluczowe : budżet czasu, obróbka żywności, przygotowanie posiłku
Abstrakt
Budżet czasu ludności jest to zestawienie odcinków czasu przewidzianych na realizację czynności życiowych. Wśród tych czynności wyróżnia się obróbkę żywności i przygotowanie posiłku. Celem artykułu jest zdiagnozowanie ilości czasu poświęcanego przez Polaków na wykonanie tych czynności. Temat ten jest istotny ponieważ dotyka każdego człowieka, który zaspokaja potrzebę głodu. Ilość czasu przeznaczonego na analizowane czynności może być podstawowym miernikiem poziomu i jakości życia ludności. Do napisania artykułu wykorzystano dane wtórne prezentowane w publikacji Głównego Urzędu Statystycznego pt.: „Budżet czasu ludności 2013” oraz wyniki badań własnych przeprowadzonych na próbie 300 dorosłych mieszkańców Polski. Z badań wynika, że przeciętny czas poświęcony na obróbkę żywności wynosi 1 godzinę i 10 minut. Przygotowanie śniadania przeciętnie zajmuje 10 minut, obiadu 45 minut i kolacji 15 minut.

Article Details

Jak cytować
Kolny, B. (2019). Czas poświęcany na obróbkę żywności i przygotowanie posiłku w budżecie czasu ludności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(4), 69–79. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.4.57
Bibliografia

Budżet czasu ludności 2013. Część I (Time use survey 2013. Part I). (2015). Warszawa: GUS.

Globalne trendy na rynku żywności i napojów 2017 (Global trends on the food and drink market 2017). (2017a). Pobrane 25 sierpnia 2019 z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/food-to-go-globalne-trendy-na-rynku-zywnosci-i-nap,10102/1.

Globalne trendy na rynku żywności i napojów 2017 – Bo liczy się czas (Global trends on the food and drink market 2017 – Because time counts). (2017b). Wiadomości Handlowe, 4.01.2017. Pobrane 26 sierpnia 2019 z: https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/food-to-go-globalne-trendy-na-rynku-zywnosci-i-nap,10102/1.

Górska, J. (2013). Żywność wygodna: Convenience food. Forum Mleczarskie. Handel nr 5. Pobrane 5 lipca 2019 z: https://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/367/4/zywnosc-wygodna-convenience-food/.

Jeżewska-Zychowicz, M. (2007). Zachowania żywieniowe i ich uwarunkowania (Nutritional behaviors and their determinants). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności: wybrane uwarunkowania spożycia (Consumer on the novel food market: selected consumption conditions). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kobiety i mężczyźni w domu (Women and men at home) (2018). Komunikat z badań. CBOS 127/2018. Pobrane 24 sierpnia 2019 z: www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_127_18.PDF.

Kolny, B. (2016). Analiza czasu wolnego w budżecie czasu Polaków (Analysis of Leisure Time in Pole’s Time Budget). Handel Wewnętrzny, 2(361), 228-240.

Kolny, B. (2014). Wybrane ilościowe metody badania zachowania konsumentów na runku usług zagospodarowujących czas wolny – teoria i zastosowanie (Selected Quantitative Research Methods Consumer Behavior of The Leisure-Time Services Market - Theory and Application). Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 195 Metody ilościowe w badaniach marketingowych, 80-89.

Kołżyn-Krajewska, D. (red.). (2019). Higiena produkcji żywności (Hygiene of food production). Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kowalczyk, S. (2016). Bezpieczeństwo i jakość żywności (Food safety and quality). Warszawa: PWN.

Monsivais, P., Aggarwal, A., Drewnowski, A. (2014). Time spent on Home Food Preparation and Indicators of Healthy Eating, American Journal of Preventive Medicine, December 2014, Volume 47, Issue 6, Pages 796-802 Pobrane 27 sierpnia 2019 z: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4254327/. (Crossref)

Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego (Leisure time pedagogy). Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Twardowska, K. (2014). „Baby do garów!” czyli feminizm od kuchni. Kulinaria w perspektywie genderowej (“Baby do garów!” or feminism from the kitchen. Culinary in a gender perspective). W: A. Drzał-Sierocka (red.) W garnku kultury. Rozważania nad jedzeniem w przestrzeni społeczno-kulturowej (s. 147-159). Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.

Szulc, M. (2018). Cooking is the new black, czyli przepis na najmodniejszy post w blogosferze (Cooking is the new black, or recipe for the most fashionable post in the blogosphere). W: B. Kowaliczyk, P. Łuszczykiewicz, K. Walczak, M. Zdrowiska-Wawrzyniak (red.) Moda na gotowanie. Medialne i kulturowe wizerunki jedzenia (s. 61-72). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum.

Szwacka-Mokrzycka, J. (2018). Paradygmaty rozwoju konsumpcji żywności w Polsce (Paradigms of the development of food consumption in Poland). Warszawa: PWN.

Świderski, F. (red.). (2018). Żywność wygodna i żywność funkcjonalna (Convenient and functional food). Warszawa: PWN.

Wnuk-Lipiński, E. (1981). Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna (Time budget. Social structure. Social policy). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Wspólny posiłek tworzy rodzinne więzi (A joint meal creates family bonds). (2015). Raport The Coca-Cola Company „Polacy przy stole” z dn. 25.05. Pobrane 24 sierpnia 2019 z: https://www.cocacola.com.pl/dla-mediow/wspolny-posilek-tworzy-rodzinne-wiezi-raport-coca-cola-polacy-przy-stole.

Zachowania żywieniowe Polaków (Poles' eating behavior). (2014). Komunikat z badań, CBOS, 115/2014. Pobrane 25 sierpnia 2019 z: https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_115_14.PDF.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty