Zmiany w produkcji i eksporcie malin i wiśni w krajach Europy Południowej i Wschodniej i ich znaczenie dla produkcji w Polsce

Main Article Content

Sylwia Kierczyńska


Słowa kluczowe : produkcja malin, eksport malin, produkcja wiśni, eksport wiśni
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie jak zmieniała się produkcja i eksport owoców, które są domeną polskiej produkcji na rynku międzynarodowym, czyli malin i wiśni, w krajach Europy Wschodniej i Południowej w okresie 2006-2017. Do analizy produkcji owoców wykorzystano dane pochodzące z bazy Faostat, a wielkości eksportu – dane z bazy Comtrade. Przeprowadzona analiza wskazała na rozwój produkcji oraz wzrost eksportu malin w krajach o mniejszym areale upraw tych owoców oraz stabilizację w krajach posiadających dużą powierzchnię upraw malin. W przypadku wiśni, w większości krajów, zarówno o dużej jak i małej powierzchni nasadzeń, potencjał produkcyjny oraz zbiory owoców tego gatunku zmniejszały się. Eksport wiśni zwiększał się szczególnie z krajów o mniejszym potencjale w produkcji wiśni. Rozwój produkcji i eksportu malin z krajów o dotychczas mniejszym potencjale produkcyjnym może w przyszłości stanowić konkurencję dla Polski na rynkach międzynarodowych.

Article Details

Jak cytować
Kierczyńska, S. (2019). Zmiany w produkcji i eksporcie malin i wiśni w krajach Europy Południowej i Wschodniej i ich znaczenie dla produkcji w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(2), 65–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.2.24
Bibliografia

Brás de Oliveira, P., Lopes da Fonseca, L. (2010). Small fruit production. Research trials. FOLHA DIVULGAÇÃO HEF -Nº 1.

Bulatović, M.L., Rajić, Z., Dokowić, J., (2013). Development of fruit production and processing in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture (60)1, 141-151.

Domozetova, D.D. (2012). State and perspectives of raspberry production in Bulgaria, AgroLife Scientific Journal (1), 97-102.

http://www.sadyogrody.pl/handel_i_dystrybucja/106/bosnia_i_hercegowina_coraz_bardziej_widoczna_na_swiatowym_rynku_malin,14137.html. Dostęp 2018-06-19.

https://www.freshfruitportal.com/news/2017/06/13/portugal-blueberry-exports-expected-catch-raspberries/. Dostęp 2019-01-09.

https://www.fresh-market.pl/owoce/maliny/węgirscy producenci rezygnują z uprawy malin,p109267395. Dostęp 2018-06-18.

Kierczyńska, S. (2016). Zmiany w powierzchni upraw i cenach skupu malin i truskawek a płatności z tytułu owoców miękkich w wybranych krajach Unii Europejskiej (Variability of cultivation area and fruit prices of raspberries and strawberries and the separate soft fruit payment in the selected European Union countries). Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 165-175. (Crossref)

Nemeth, S., Masar, I. (2014). Fruit production and trade comparison in Hungary and Slovakia. Ekonomika polnohospodarstva, Rocnik XIV. 4/2014, 4-15.

Nosecka, B. (red), Bugała, A., Kraciński, P., Strojewska, I., Zaremba, Ł. (2017). Polski i światowy rynek wybranych owoców, warzyw i ich przetworów (Polish and global market of fruits, vegetables and their preserves). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The situation on the world market of selected horticultural products and its impact on the Polish market). IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Sałyga, S. (2018). Czy powinniśmy obawiać się Ukrainy, Serbii i Mołdawii jako eksporterów owoców? (Should we be afraid of Ukraine, Serbia and Moldova as fruit exporters?). Pobrano27.02.2018 z: www.sadyogrody.pl.

Stolarska, A. (2014). Demand of polish households for fruit as an opportunity for the development of domestic fruit production. Acta Scintiarum Polonorum, Oeconomia 13(4), 157-167.

www.comtrade.un.com.

www.faostat.fao.org.

Zaremba, Ł. (2014). Polski i światowy rynek malin i ich przetworów (Polish and global market of raspberries and their preserves). Problemy Rolnictwa Światowego 14(1), 148-156.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.