Podaż wiśni na rynku międzynarodowym a ceny skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce

Main Article Content

Sylwia Kierczyńska


Słowa kluczowe : produkcja wiśni, eksport wiśni, przetwórstwo wiśni, ceny wiśni do mrożenia, ceny wiśni do tłoczenia
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie związku czynników podażowych na rynku wiśni z cenami skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce. Analizę związku pomiędzy cenami skupu wiśni a wielkością produkcji wiśni w poszczególnych krajach oraz poziomem eksportu wiśni przeprowadzono przy wykorzystaniu współczynników korelacji Pearsona oraz Spearmana. Wielkość produkcji wiśni w krajach, będących ich największymi producentami i eksporterami (Węgry, Serbia Polska) była ujemnie skorelowana z cenami skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce. Wielkość produkcji wiśni w krajach będących ich importerami (Niemcy, USA) była również ujemnie skorelowana z cenami skupu wiśni w Polsce. Związek pomiędzy wielkością eksportu wiśni z Węgier, Serbii i Polski a cenami skupu wiśni w Polsce był słaby i nieistotny statystycznie. Korelacja pomiędzy wielkością eksportu wiśni z tych krajów a cenami skupu wiśni w Polsce była ujemna.

Article Details

Jak cytować
Kierczyńska, S. (2017). Podaż wiśni na rynku międzynarodowym a ceny skupu wiśni do przetwórstwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 177–186. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.64
Bibliografia

Bulatović, M.L., Rajić, Z., Dokowić, J., (2013). Development of fruit production and processing in the Republic of Serbia. Economics of Agriculture, 60(1), 141-151.

GUS (2013). Produkcja ogrodnicza. Badanie sadów w 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, Departament Rolnictwa, Warszawa 2013.

Gwara A. (2016). Analityk: Dobry sezon dla producentów truskawek, gorszy dla wiśni i porzeczek. Pobrane 9 listopada 2016 z: http://www.sadyogrody.pl.

Hungarian fruit and vegetable sector: a summary. Pobrane 29 maj 2017 z: http://www.agroberichtenbuitenland.nl/polen/hungarian-fruit-and-vegetable-sector-a-summary/.

Kierczyńska, S. (2011). Wielkość produkcji a poziom cen wybranych gatunków owoców do przetwórstwa. Roczniki Naukowe SERiA, 12(2), 201-205.

Klimek, G. (2012). Rynek wiśni. Owoce Warzywa Kwiaty 6, 66-67.

Makosz, E. (2006). Wiśnie w Polsce. Sad Nowoczesny 7, 39-40.

Makosz, E.(2008). Wiśnie na świecie i w Polsce. Sad Nowoczesny 4, 50-51.

Makosz, E. (2010). Wstępna prognoza zbiorów owoców w Polsce. Hasło Ogrodnicze 7, 70.

Możliwy wzrost popytu na mrożone wiśnie europejskie ze strony USA. Bank BGZ, Pobrane 20 czerwca 2012 z: http://www.portalspozywczy.pl.

Nosecka, B. red. (2014). Sytuacja na światowym rynku wybranych przetworów owocowych i warzywnych. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.

Nosecka, B., Bugała, A., Paszko, D., Zaremba, Ł., (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.

Schwartau, H. (2010). Załamanie na rynku wiśni. Sad Nowoczesny 5, 30-31.

Sobczak, W. (2015): Ceny wiśni na polskim rynku jako istotny czynnik decyzji producenta. Roczniki Naukowe SERiA, 17(5), 252-257.

Świetlik, J. (2003). Jak było na rynku owoców w zeszłym roku i jak będzie w tym. Sad Nowoczesny 5, 41-42.

Zbiory wiśni w USA pod znakiem zapytania. Bank BGŻ, Pobrane 3 lipca 2013 z: http://www.portalspozywczy.pl.

Zmarlicki, K. (2004). Koszty i opłacalność produkcji czereśni, śliwek i wiśni na Wspólnym Rynku. Sad Nowoczesny 8, 31.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.