Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku

Main Article Content

Monika Radzymińska
Dominika Jakubowska
Ewa Siemianowska


Słowa kluczowe : akceptacja, postrzeganie, cechy sensoryczne, młodzi konsumenci, produkty piekarnicze, produkty cukiernicze, żywność ekologiczna, intencja zakupu
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące postaw młodych konsumentów wobec nowo zaprojektowanych, niedostępnych w sprzedaży ekologicznych produktów piekarniczych (10 wariantów rogali) oraz cukierniczych (10 wariantów muffin). Receptura poddanych ocenie produktów ekologicznych nie uwzględniała dodatku sacharozy i substancji słodzących. Ciasto wzbogacono kombinacją owoców i warzyw tj. suszone i świeże jabłka, rodzynki, burak czerwony, burak biały, dynia, marchew, śliwka, czereśnia oraz twarogiem. Badania wykazały, iż młodzi konsumenci nie są potencjalnym segmentem nabywców produktów ekologicznych cechujących się otrzymanymi walorami sensorycznymi. Jedynie nieliczne spośród poddanych ocenie produktów były przez badaną grupę akceptowane. Z kolei najbardziej akceptowane produkty cechowały się jedynie umiarkowanym stopniem akceptowalności. Stwierdzono, iż dla młodych konsumentów walory sensoryczne (smak) żywności ekologicznej są kluczowym czynnikiem wpływającym na postawy wobec tej żywności oraz chęci jej zakupu. Wykazano, iż świadomość cech prozdrowotnych żywności ekologicznej nie gwarantuje jej nabywania.

Article Details

Jak cytować
Radzymińska, M., Jakubowska, D., & Siemianowska, E. (2018). Postawy młodych konsumentów wobec ekologicznych produktów piekarniczych i cukierniczych – studium przypadku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(2), 238–248. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.2.51
Bibliografia

Achremowicz, B., Korus, J. (2007). Potrzeba regulacji zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w żywności (The necessity of the regulation on Trans Fatty acid content in food). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 52(3), 5-14.

Aygen, F.G. (2012). Attitudes and behavior of Turkish consumers with respect to organic foods. International Journal of Business and Social Science, 3, 262-273.

Baudry, J., Péneau, S., Allès, B., Touvier, M., Hercberg, S., Galan, P., Amiot, M.J., Lairon, D., Méjean, C., Kesse-Guyot, E. (2017). Food choice motives when purchasing in organic and conventional consumer clusters: Focus on sustainable concerns (The NutriNet-Santé Cohort Study). Nutrients, 9, 1–17. (Crossref)

Białek, M., Rutkowska, J. (2013). Potencjalne wykorzystanie prozdrowotnych surowców roślinnych do zwiększenia wartości odżywczej wyrobów ciastkarskich (Potential use of helthepromoting plant raw materials to increase the nutritional value of confectionery products). Episteme, 21, 187-20.

Bryla, P. (2016). Organic food consumption in Poland: Motives and barriers. Appetite, 105, 737-746. (Crossref)

Connor, R., Douglas, L. (2001). Applied consumer science: Consumer attitudes to organic foods. Nutrition and Food Science, 31 (4/5), 254-258. (Crossref)

Czajkowska, K., Kowalska, H., Piotrowski, D. (2013). Rola konsumenta w procesie projektowania nowych produktów spożywczych (The role of consumer in the process of new food products design). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 575, 23-32.

Grzybek, M, Kawa, M. (2017). Expectations of podkarpacie residents with regard to offers of organic food products of regional origin. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(43), 79-85. (Crossref)

Ham, M., Pap A., Bilandžić, K. (2016). Percieved barriers for buying organic food products. 18th International Scientific Conference on Economic and Social Development - Building Resilient Society. Zagreb, Croatia, 9-10 December 2016. Pobrano z: https://bib.irb.hr/datoteka/849393.Ham_Pap_Bilandi.pdf.

Honkanen, P., Verplanker, B., Olsen, S.O. (2006). Ethical values and motives driving organic food choice. Journal of Consumer Behaviour, 5(5), 420-430. (Crossref)

Irianto, H. (2015). Consumers’ attitude and intention towards organic food purchase: An extension of theory of planned behavior in gender perspective. International Journal of Management, Economics and Social Sciences, 2015, 4(1), 17-31.

Jiumpanyarach, W. (2018). The impact of social trends: teenagers’ attitudes for organic food market in Thailand. International Journal of Social Economics, DOI 10.1108/IJSE-01-2017-0004. (Crossref)

Jovanović, M., Joksimović, M., Kašćelan, I., Despotović, A. (2016). Consumer attitudes to organic foods: evidence from montenegrin market. Agriculture & Forestry, 62(4): 223-234.

Kranjac, M,, Vapa-Tankosić, J., Knežević, M. (2017). Profile of organic food consumers. Economics of Agriculture, (64)2, 497-514. (Crossref)

Larson, R.B. (2018). Examining consumer attitudes toward genetically-modified and organic foods. British Food Journal, DOI 10.1108/BFJ-09-2017-0502. (Crossref)

Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G. and Mummery, K. (2001). Eating “green”: motivations behind organic food consumption in Australia. Sociologia Ruralis, 42,1, 23-40. (Crossref)

Mainardes, E.W., Borell, A., Lasso, S., Andrade, D.M. (2017). Influences on the intention to buy organic food in an emerging market. Marketing Intelligence & Planning, 35(7), 858-876. (Crossref)

Meixner, O., Haas, R., Perevoshchikova, Y., Canavari, M. (2014). Consumer attitudes, knowledge, and behavior in the russian market for organic food. International Journal on Food System Dynamic, 5, 110–120.

Michaelidou, N., Hassan, L.M. (2008). The role of health consciousness, food safety concern and ethical identity on attitudes and intentions towards organic food. International Journal of Consumer Studies, 32(2): 163-170. (Crossref)

Oroian, C.F, Safirescu, C.O., Harun, R., Chiciudean, G.O., Arion, H., Muresan, I.C., Bordeanu, B.M. (2017). Consumers’ Attitudes towards Organic Products and Sustainable Development: A Case Study of Romania. Sustainability, 9(9),1-14. (Crossref)

Pestek, A., Agic, E. (2018). Segmentation or organic food buyers: an emergent market perspective. British Food Journal, 120(10):00-00 DOI10.1108/BFJ-04-2017-0215 (Crossref)

Ramesh, S.V., Divya, M. (2015). A study on consumers’ awareness attitude and satisfaction towards select organic food products with reference to Coimbatore. International Journal of Interdisciplinary Multidisciplinary Studies, 2(4), 81-84.

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Dz.U. 2016 poz. 1154.

Sangkumchaliang, P. Huang, W.Ch. (2012). Consumers’ perceptions and attitudes of organic food products in Northern Thailand. International Food and Agribusiness Management Review, 15, 87-102.

Storstad, O., Bjorkhaug, H. (2003). Foundations of production and consumption of organic food in Norway: common attitudes among farmers and consumers. Agriculture and Human Values, 20,151-63. (Crossref)

Sultan P., Wong H.Y., Sigala M. (2017). Segmenting the Australian organic food consumer market. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 30(11):00-00. DOI 10.1108/APJML-10-2016-0211 (Crossref)

Talas, M.A., Toprak, L., Altürki, A., Yüksel, T.A., Gürbüz, S., Çimar, S.S. (2017). Consumers’ Intention to Buy Organic Food: Applying TPB. 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium 27-29 September 2017 Bayburt” “I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu 27-29 Eylül Baybur. Pobrano z: file:///C:/Users/UWM/Downloads/ORGANK.pdf

Tarczyńska A.S. (2013). Projektowanie żywności wygodnej z wykorzystaniem metody QFD (Developing convenient food products using qfd method). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(88), 187-199. (Crossref)

Toit, L.; Crafford, S. (2003). Beliefs and purchasing practices of Cape Town consumers regarding organically produced food. Journal of Family Ecology and Consumer Sciences, 31, 1-11.

Torjusen, H., Lieblien, G., Wandel, M. and Francis, C.A. (2001). Food system orientation and quality perception among consumers and producers of organic food in Hedmark County, Norway. Food Quality and Preference, 12, 207-16. (Crossref)

Turra, Ch., Ghisi Nielsen, F.A., De Freitas Vian, C.E., Moreira, C.F. Ferrarezi, A.C. (2015). The Brazilian consumer’s profile and perceptions of organic foods: a review. Global Advanced Research Journal of Agricultural Science 4(11), 775-783.

Ueasangkomsate, P., Santiteerakul, S. (2016). A study of consumers’ attitudes and intention to buy organic foods for sustainability. Procedia Environmental Sciences, 34, 423-430. (Crossref)

Wahyudi, D., Ardiansyah, A. (2017). Perceptions of young consumers toward organic food in Indonesia. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology, 13(4), 315-324. (Crossref)

Wee, Ch.S., Arif, M.S.B.M, Zakuan, N, Tajudin, M.N.T., Ismail, K., Ishak, N. (2014): Consumers perception, purchase intention and actual purchase behavior of organic food products. Review of Integrative Business and Economics Research, 3(2), 378-397.

Wier, M. O’Doherty Jensen, K., Andersen, L.M., Millock, K., Rosenkvist, L. (2008). The character of demand in mature organic food markets: Great Britain and Denmark compared. Food Policy, 33, 406-421. (Crossref)

Wojciechowska-Solis, J., Soroka, A. (2017): Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers. A profile of the purchasers. British Food Journal, 119(9), 2040-2048. (Crossref)

Yadav, R., Pathak, G.S. (2016). Intention to purchase organic food among young consumers: Evidences from a developing nation. Appetite, 96, 122-128. (Crossref)

Żakowska-Biemans, S. (2011). Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy (Factors determining the demand for organic food in the context of transformations of the organic food market in Poland and other European countries). Raport z badań. Pobrano z: http://wnzck.sggw.pl/wp-content/uploads/2015/08/Raport koncowy_dotacja_ MINROL_2011.pdf).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.