Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners

Main Article Content

Anna Klepacka
Wojciech Florkowski
Katarzyna Wójcik

Abstrakt
Thermal solar panel installation has been growing in Poland in response to the EU policies and available subsidies. This paper investigates the attitudes of residents of four counties in Mazowieckie Voividship in Poland about the origin of solar panels. Results show that rural residents did not attach importance to awarding preferences to domestic solar panel producers or to foreign producers in exchange of trade benefits. The recycling of used solar panels concerned a relatively small portion of respondents and seems to justify the passage of regulations obligating the solar panel industry to recycle the used panels.

Article Details

Jak cytować
Klepacka, A., Florkowski, W., & Wójcik, K. (2018). Issues of Country of Origin, Market Incentives, and Recycling in Opinions of Passive Solar Collector Owners. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 165–172. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.75
Bibliografia

Baza Firm Business Navigator (Business Navigator database of companies). Available 28 April 2018 from:https://www.baza-firm.com.pl. Accessed on April 28, 2018.

Bluesol. Zużyte moduły fotowoltaiczne. Recykling PV na świecie (Used photovoltaic modules. PV recycling in the world). Available 28 April 2018 from: http://bluesol.pl/zuzyte-moduly-fotwoltaiczne-recykling-pv-na-swiecie.

Eurobserv’er. (2017). Solar thermal and concentrated solar power barometers 2017. Juin. Available 28 April 2018 from: https://www.eurobserv-er.org/solar-thermal-and-concentrated-solar-power-barometer-2017-3/.

Fthenakis, V. M. (2000) End-of-life management and recycling of PV modules. Energy Policy. 28, 1051-1058. (Crossref)

Gielda OZE. Producenci kolektorów słonecznych w Polsce (Producers of solar collectors in Poland). Available 28 April 2018 from:http://gieldaoze.pl/news/show/43/producenci-kolektorow-slonecznych-w-polsce.

Klepacka, A.M. (2018). Różnice w koncentracji inwestycji w energię słoneczną z użyciem paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego (Differences in the concentration of solar energy investments using photovoltaic panel and solar collectors in Lubelskie and Mazowieckie Voivodships’ municipalities). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. 20(1), 73-80. (Crossref)

Klugman-Radziemska, E., Ostrowski, P. (2010). Chemical treatment of crystalline silicon crystal panels as a method of recovery pure silicon from photovoltaic modules. Renewable Energy 35:1751-1759. doi: 10.1016/j.renene.2009.11.031. (Crossref)

Official Journal of the European Union (2012). Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE). Available 28 April 2018 from: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:197:0038:0071:EN:PDF.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. (2014). Rynek kolektorów słonecznych w Polsce i województwie śląskim. Katowice. Available 28 April 2018 from: http://pnt.euro-centrum.com.pl/files/post/830/Rynek-kolektorow-slonecznych-w-Polsce-i-wojewodztwie-slaskim.pdf. Accessed on April 28, 2018.

Rakowska, J. (2016). Samorządy gmin jako beneficjenci polityki spójności UE w latach 2007-2013 (2015) (Municipal self-governments as beneficiaries of the European Union's cohesion policy in 2007-2013 (2015)). Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Sendrowicz, B. (2017). Dotacje - rozwijają czy zabijają OZE? Available 28 April 2018 from: http://wyborcza.pl/7,155287,22273708, dotacje-rozwijaja-czy-zabijaja oze.html?disableRedirects=true.

Słownik Języka Polskiego. Downloaded from https://sjp.pl/utylizacja Accessed on April 28, 2018.

Stawicki, M. (2009). Fundusze europejskie w gminach. Rozwój lokalny –wykorzystanie środków UE (European funds in municipalities. Local development - using EU funds). Available 28 April 2018 from:https://depot.ceon.pl/bitstream/.../Fundusze%20europejskie%20w%20gminach.pdf.

Tsoutsos, T., Frantzeskaki, N., Gekas, V. (2005). Environmental Impacts from the Solar Energy Technologies. Energy Policy, 33, 289-296. doi: 10.1016/S0301-4215(03)00241-6. (Crossref)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Available 28 April 2018 from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620628.

Weiss, W., Spörk-Dür, M. (2018). Solar Heat Worldwide. Global Market Development and Trends in 2017. Detailed Market Figures 2016. 2018 Edition. AEE - Institute for Sustainable Technologies. IEA Solar Heating & Cooling Programme, May, 1-89.

Weiss, W., Spörk-Dür, M., Mauthner, F. (2017). Solar Heat Worldwide. Global Market Development and Trends in 2016. Detailed Market Figures 2015. 2017 Edition. AEE - Institute for Sustainable Technologies. IEA Solar Heating & Cooling Programme, May, 1-83.

Więcka, A. (2011). Niezła pozycja w Europie. Polski rynek kolektorów słonecznych- kierunki rozwoju, producenci, ceny i … gwarancje (Good position in Europe. Polish market of solar collectors – direction of development, producers, prices and ... guarantees). Instal Reporter. Maj (9), 10-12.

Wengierek, M. (2014). Odzysk i recycling jako metody zagospodarowania odpadów w regionie (Recovery and recycling as a methods of waste management in the region). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarzadzanie. (70), 477-490.

Xu, Y., Li, J., Tan, Q., Peters, A. L., Yang, C. (2018). Global status of recycling waste solar panels: A review. Waste Management 75:450-458. doi: 10.1016/j.wasman.2018.01.036. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.