Profit Efficiency in EU FADN Farms under Different Types of Agriculture

Main Article Content

Łukasz Kryszak

Abstrakt
The aim of the paper was to assess the profit efficiency in representative farms in FADN regions operating in various types of agriculture. For this purpose, clusters of FADN regions with relatively similar dominant types of agriculture were selected on the basis of their partial productivity indicators. Then, efficiency indicators were calculated for each region, using various types of DEA models. The data were adapted from FADN and covered the 2004 and 2015 period. On the basis of analysis conducted in the article, it was found that the farms located in Mediterranean regions were the most efficient. At the same time, in the cluster covering the regions with the most modern agriculture, the efficiency was at a very low level. Farms in most regions operated under the conditions of decreasing economies of scale, although the efficiency of scale itself improved. Moreover, in contrast to 2004, an increase in efficiency in relation to the best practice frontier was observed in 2015.

Article Details

Jak cytować
Kryszak, Łukasz. (2018). Profit Efficiency in EU FADN Farms under Different Types of Agriculture. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(3), 196–207. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.3.78
Bibliografia

Ali, M., Flinn, J.C. (1989). Profit efficiency among Basmati rice producers in Pakistan Punjab. American journal of agricultural economics, 71(2), 303-310. (Crossref)

Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2013). Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej (Production potential and agricultural effectiveness in European Union countries). Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(29), 5-16.

Baráth, L., Fertő, I. (2017). Productivity and convergence in European agriculture. Journal of Agricultural Economics, 68(1), 228-248. (Crossref)

Chatterjee, S., Hadi, A.S. (2015). Regression analysis by example. John Wiley & Sons.

Czyż-Gwiazda, E. (2013). Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji–zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji (Conceptions of organizational efficiency measurement -the use of the DEA method in evaluating the organization efficiency). Zarządzanie i Finanse, 1(1), 103-116.

Ćwiąkała-Małys, A., Nowak, W. (2009). Sposoby klasyfikacji modeli DEA (Classification of Data Envelopment Analysis models). Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 5-18.

Emrouznejad, A., Yang, G.L. (2018). A survey and analysis of the first 40 years of scholarly literature in DEA: 1978–2016. Socio-Economic Planning Sciences, 61, 4-8. (Crossref)

Głodziński, E. (2014). Efektywność ekonomiczna–dylematy definiowania i pomiaru (Economic efficiency – dilemmas in definition and measurement). Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 73, 155-167.

Goddard, E., Weersink, A., Chen, K., Turvey, C.G. (1993). Economics of Structural Change in Agriculture. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue Canadienne D’agroeconomie, 41(4), 475-489. (Crossref)

Guzik, B. (2009). Propozycja metody szacowania efektywności instytucji non profit (The Proposition of an Estimating Method of Non Profit Institution Effectiveness). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, (2), 75-92.

Hayami, Y., Ruttan, V.W. (1970). Factor prices and technical change in agricultural development: The United States and Japan, 1880-1960. Journal of Political Economy, 78(5), 1115-1141. (Crossref)

Herlemann, H.-H., Stamer, H. (1963). Rolnictwo w dobie technicyzacji. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.

Jepsen, M. R., Kuemmerle, T., Müller, D., Erb, K., Verburg, P. H., Haberl, H., Björn, I. (2015). Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy, 49, 53-64. (Crossref)

Kierepka, M. (2006). Możliwości poprawy produktywności czynników wytwórczych w gospodarstwach rodzinnych (Possibilities of improving the efficiency of productive factors in family farms) Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 92(2), 35-41.

Kowalczyk, S., Sobiecki, R. (2011). Europejski model rolnictwa–uwarunkowania ewolucji (European model of agriculture – determinants of evolution). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, 98(3), 9-20.

Kryszak, Ł. (2017). Wybrane problemy rachunku dochodów rolniczych (Selected problems of agricultural income accounts). Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(3), 168-173.

Lissitsa, A., Rungsuriyawiboon, S., Parkhomenko, S. (2007). How far are the transition countries from the economic standards of the European Union?: Measuring efficiency and growth in agriculture. Eastern European Economics, 45(3), 51-75. (Crossref)

Masternak-Janus, A., Rybaczewska-Błażejowska, M. (2016). Analiza efektywności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce z wykorzystaniem metody DEA (Analysis of innovative efficiency of industrial enterprises in Poland using the dea method). Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, 1, 494-503.

Ruttan, V.W., Hayami, Y. (1972). Strategies for agricultural development. Food Research Institute, Stanford University.

Smędzik, K. (2010). Skala produkcji a efektywność różnych typów indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce z zastosowaniem modeli DEA (The Scale of Production and Its Influence on Effectiveness of Different Types of Individual Farms in Poland by Applying DEA Models). Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 3, 261-273.

Sobierajewska, J. (2009). Możliwości ekonomiczne polskich gospodarstw sadowniczych w latach 2004-2006 (Economic capabilities of Polish orchard farms in 2004-2006). Journal of Agribusiness and Rural Development, 3(13), 217-224.

Sortino, A., Fa, M.C.T. (2009). Endogenous Development and the European Model of Agriculture: Developing a Theoretical Framework. Economic Science for Rural Development, 19, 111-117.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki: z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Analizy wielowymiarowe (A comprehensive course in statistics. Multidimensional analyses). StatSoft.

Zegar, J.S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa (The contemporary challenges of agriculture).Wydawnictwo Naukowe PWN.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.