Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015

Main Article Content

Joanna Bogołębska


Słowa kluczowe : szoki naftowe, polityka dostosowawcza, równowaga zewnętrzna
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza determinant i konsekwencji spadku cen ropy naftowej w okresie 2014/2015. Epizody te są słabiej opisane w literaturze przedmiotu, w porównaniu do okresów wzrostu, zarówno na gruncie badań teoretycznych, jak i empirycznych. Wynika to z mniejszej częstotliwości występowania okresów spadku cen, jak i oczekiwanych w mniejszym stopniu negatywnych konsekwencji. Doświadczenia lat 2014/2015 wykazują, że także okres spadku cen surowca ma negatywne konsekwencje, przede wszystkim dla eksporterów, ale także dla importerów oraz gospodarki globalnej. W artykule wykorzystano zasadniczo dwa obszerne raporty międzynarodowych instytucji: Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz dokonano przeglądu literatury światowej. Zwrócono uwagę na dylematy krajów eksporterów z wyborem odpowiedniej polityki dostosowawczej, w tym rolę polityki fiskalnej i kursowej, oraz reformy strukturalne w zarządzaniu powstałą nierównowagą zewnętrzną i fiskalną tej grupy krajów.

Article Details

Jak cytować
Bogołębska, J. (2018). Spadek cen ropy naftowej w gospodarce światowej – główne przyczyny i konsekwencje. Analiza na przykładzie okresu 2014/2015. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 133–145. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.104
Bibliografia

Baffes, J., Kose, M., Ohnsorge, F., Stocker, M. (2015). The great plunge in oil prices: causes, consequences, and policy responses. Policy Research Note, World Bank Group, March. (Crossref)

Behar, A., Ritz, R. (2017). OPEC vs US shale: analyzing the shift to a market share strategy. Energy Economics, 63, 185-198. (Crossref)

Behar, A., Fouejieu, A. (2016). External adjustment in oil exporters: the role of fiscal policy and the exchange rate, IMF Working Paper, no 16/107, June. (Crossref)

Bernanke, B. (2016). The relationship between stocks and oil prices. Ben Bernake’s blog on Brookings, 19 February.

Baumeister, C., Kilian, L. (2015). Understanding the decline in the price of oil Since June 2014. CFS Working Paper no. 501. (Crossref)

Fantazzini, D. (2016). The oil price crash in 2014/15: was there a (negative) financial bubble? Energy Policy, 96, 383-396. (Crossref)

Husain, A., Arezki, R., Breuer, P., Haksar, V. (2015). Global implications of lower oil prices. IMF Staff Discussion Note, July. (Crossref)

Khan, M. (2017). Falling oil prices: causes, consequences and policy implications. Journal of Petroleum Science and Engineering, 149, 409-427. (Crossref)

Jimebez-Rodriguez, R., Sanchez, M. (2005). Oil price shocks and real GCP growth: empirical evidence for some OECD countries. Applied Economics, 37(2), 201-228. (Crossref)

Mohaddes, K., Pesaran, M. (2017). Oil prices and the global economy: is it different this time around? Energy Economics, no 65, 315-325. (Crossref)

Obstfeld, M., Milesi-Ferretti, G., Arezki, R. (2016). Oil prices and the global economy: it’s complicated. iMFdirect blog posted on March 24.

Olsen, O. (2018). Does Norway save too much?, BIS Central banker’s speeches, 22 March.

Tang, W., Wu, L., Zhang, Z. (2010). Oil price shock and their short- and long-term effects on the Chinese economy. Energy Policy, 32 sup. 1, S3-S14. (Crossref)

IMF. World Economic Outlook, April 2015.

IMF. External Sector Report, 2018.

IMF. MENAP oil-exporting countries: adjusting to cheaper oil, REO Update. Middle East and Central Asia Department, April 2016.

World Bank. Understanding the Plunge in oil prices: sources and implications, Global Economic Prospects, January 2015.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty