Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w Polsce w latach 2005 2016

Main Article Content

Karolina Jąder


Słowa kluczowe : jabłka, powierzchnia, zbiory, konsumpcja, eksport
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie zmian na rynku jabłek w Polsce w latach 2005-2016. W analizowanym okresie nastąpiło wyraźne zwiększenie znaczenia jabłek w polskiej produkcji sadowniczej. Odnotowano dynamiczny wzrost zbiorów, przy ograniczonym wzroście powierzchni. W tym czasie odnotowano również zmiany w strukturze odmianowej jabłek. Umacniał się udział odmiany Idared oraz wzrastało znaczenie odmian Gala i Ligol. Tendencją spadkową charakteryzowała się natomiast konsumpcja jabłek, a ich znaczenie w strukturze spożycia owoców malało na korzyść owoców południowych. W badanym okresie wzrastała wielkość i wartość sprzedaży zagranicznej jabłek, a także zaszły duże zmiany w strukturze geograficznej eksportu.

Article Details

Jak cytować
Jąder, K. (2018). Produkcja, konsumpcja i eksport jabłek w Polsce w latach 2005 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 209–221. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.112
Bibliografia

Ambroziak, A.A. (2017). Wpływ embarga Federacji Rosyjskiej na eksport jabłek z Polski w latach 2004-2015 (Impact of the Russian Federation embargo on the export of apples from Poland in 2004-2015). Roczniki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 104(1), 22-38 (Crossref)

Bobrowska, A. (2013). Zmiany na rynku jabłek w Polsce z uwzględnieniem jabłek regionalnych (Changes on the apples market in Poland, including regional apples). Roczniki Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(1), 152-167

Bugała, A. (2014). Światowy rynek jabłek i zagęszczonego soku jabłkowego (The world market of apples and concentrated apple juice). Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 21-30

Jąder, K. (2014). Zmiany w konsumpcji owoców i ich przetworów w Polsce w latach 1998-2012 (Changes in the consumption of fruit and their processed products in Poland in the years 1998-2012). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 98-106

Kierczyńska, S. (2015). Produkcja, eksport i ceny zagęszczonego soku jabłkowego a ceny skupu jabłek do przetwórstwa w Polsce (Production, export and prices of concentrated apple juice and apple purchase prices for processing in Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 74-81.

Nosecka, B., Bugała, A., Paszko. D., Zaremba, Ł. (2012). Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy (The situation on the global market for selected horticultural products and its impact on the Polish horticultural marke)t. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Nosecka, B. (2014). Zewnętrzne uwarunkowania wzrostu eksportu owoców, warzyw i ich przetworów z Polski (External conditions for the growth of exports of fruit, vegetables and their products from Poland). Roczniki Naukowe Ekonomii rolnictwa i rozwoju Obszarów Wiejskich, 101(3), 133-144.

Polańska, M. (2017). Wyższy eksport jabłek (Higher apple exports). Hasło Ogrodnicze, 10, 68.

Raport of European Apple And Pear Crop Forecast, WAPA, sierpień 2017.

Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy (Fruit and vegetable market. Status and prospects), IERiGŻ-PIB, Warszawa, 2006-2017, nr 28-51.

Wyniki produkcji roślinnej w latach 2005-2016 (Results of plant production in 2005-2016), GUS, 2006-2017, Warszawa.

http://ogrodnictwo.expert/prawo-ekonomia/prawo-ekonomia-ekonomia/dominujace-odmiany-jablek-w-polsce-i-na-swiecie/ (dostęp: 30.09.2018).

https://www.e-sadownictwo.pl/artykuly/blog/5283-jeszcze-o-odmianach-jabloni-produkcja-ma-byc-oplacalna-posadz-odmiany-jednokolorowe (dostęp: 30.09.2018).

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.