Dynamika światowej produkcji mięsa drobiowego w latach 1965 2016

Main Article Content

Katarzyna Utnik-Banaś


Słowa kluczowe : produkcja mięsa, produkcja drobiarska, Polska
Abstrakt
Produkcja mięsa drobiowego odznacza się wysoką dynamiką wzrostu. Do największych światowych producentów mięsa drobiowego należą: Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia. Produkcja mięsa drobiowego w tych trzech krajach stanowiła ok. 45% produkcji światowej w 2016 roku. Pozostałymi krajami liczącymi się w świecie w produkcji drobiarskiej były: Rosja, Indie, Meksyk, Japonia i Polska. Największy wzrost produkcji drobiu w latach 1965-2016 miał miejsce w Brazylii oraz w Chinach. Natomiast udział Stanów Zjednoczonych oraz krajów obecnej Unii Europejskiej w ujęciu procentowym zmniejszał się. W Polsce wzrost produkcji drobiarskiej w analizowanym okresie był ponad 25-krotny. Od 2014 roku Polska jest największym producentem i eksporterem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej.

Article Details

Jak cytować
Utnik-Banaś, K. (2018). Dynamika światowej produkcji mięsa drobiowego w latach 1965 2016. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 473–480. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.135
Bibliografia

Czyżewski, A., Danilczuk, J. (2008). Konkurencyjność polskiego rynku drobiu i jaj w wymianie z Unią Europejską (Competitiveness of Polish Poultry Food and Egg Products in Trade with the EU Countries). Roczniki Naukowe SERiA, 10(4), 56-61.

FAOSTAT; baza danych. Pobrano czwrwiec 2018 z: http://faostat3.fao.org/home/E (2010-2016).

https://www.gov.pl/rolnictwo. Pobrano wrzesień 2018 r.

https://www.ierigz.waw.pl/. Pobrano wrzesień 2018 r.

Olszańska, A. (2009). Zmiany na rynku żywca drobiowego po wejściu Polski do Unii Europejskiej (Changes on the Poultry Market after Poland’s Accession to the European Union). Roczniki Naukowe SERiA, 11(3), 270-274.

Olszańska, A. (2012). Rynek żywca w Polsce (1955-2010) – zmiany strukturalne, koncentracja produkcji i wahania podaży (Animal for slaughter Market in Poland (1955-2010) – Structural changes, concentration of production and shifts in Demand). Monografie i Opracowania, 214. Wydawnictwo UE, Wrocław.

Olszańska, A. (2016). Handel zagraniczny Polski produktami mięsnymi w latach 1996-2014 – ocena tendencji na podstawie wybranych wskaźników (Polish Foreign Trade of Meat Products from 1996-2014 – Assessment of Trends on the Basis of Selected Indicator). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 31(2), 232-241.

Stańko, S. (2011). Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009 (Tendencies in the foreign trade in poultry meat products in Poland in years 1990-2009). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 26(11), 1, 161-168.

Utnik-Banaś, K., Żmija, J. (2016). Wpływ wybranych czynników na cenę żywca brojlerów w latach 1995-2015 (Influence of Chosen Factors on Broiler Livestock Price in 1995-2015). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16, 31(2), 344-352.

Utnik-Banaś, K. (2017). Zmienność cen mięsa kurcząt brojlerów w krajach Unii Europejskiej w latach 2007-2016 (Variability of broiler chicken prices in European Union Countries in the period 2007-2016). ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 17, 32(2), 287-297. (Crossref)

Utnik-Banaś, K. (2018). Time series analysis of chicken meat price in European Union in years 2006-2017. Proceedings Agrarian Perspectives XXVII, Food safely – food security. Czech University of Life Sciences Prague, 416-422.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.