Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017

Main Article Content

Joanna Wyrobek


Słowa kluczowe : farmy wiatrowe, źródła odnawialne energii, finanse przedsiębiorstw energetycznych
Abstrakt
Celem publikacji była jest analiza porównawcza wybranych wskaźników sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których główną działalnością jest generowanie energii wiatrowej i jej sprzedaż do sieci energetycznej. W publikacji porównano wybrane średnie wartości wskaźników finansowych dla następujących krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Wnioskiem z badań jest wysoka rentowność farm wiatrowych w Austrii, Belgii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, co pokrywa się z wysokimi cenami energii elektrycznej w tych krajach. Kraje z niższymi cenami energii odnotowały zwykle gorsze wyniki finansowe farm wiatrowych. Są jednak od tej reguły wyjątki (farmy wiatrowe w Niemczech mimo wysokich cen energii elektrycznej nie uzyskiwały bardzo dobrych wyników finansowych).

Article Details

Jak cytować
Wyrobek, J. (2018). Analiza porównawcza sytuacji finansowej farm wiatrowych w wybranych krajach Unii Europejskiej w latach 2009-2017. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 504–514. https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.4.138
Bibliografia

Bruck, M., Sandborn, P., Goudarzi, N. (2018). A levelized cost of energy (LCOE) model for wind farms that include power purchase agreements (PPAs). Renewable Energy, 122, 131-139. (Crossref)

Fraunhofer ISE, Studie (2018). Stromgestehungskosten erneuerbare Energien – Marz 2018. Pobrano 11.12.2018 r. z: https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeffentlichungen/studien/studie-stromgestehungskosten-erneuerbare-energien.html.

Gielnik, A., Rosicki, R. (2013). Energetyka wiatrowa w Polsce – możliwości rozwoju i zagrożenia. W: Kwiatkiewicz P., Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, WSB, Poznań, 191-205.

Gnatowska, R., Wąs, A. (2015). Analiza opłacalności inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych na przykładzie farmy wiatrowej przy założeniu wsparcia rządu dla „zielonej energii”. Inżynieria i Ochrona Środowiska, 18(1), 23-33

Mielcarek, J. (2014). Analiza projektu farmy wiatrowej za pomocą rachunku kosztów docelowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 365, 155-173. (Crossref)

Nuclear Energy Agency / International Energy Agency/Organization for Economic Cooperation and Development. (2015). Projected Costs of Generating Electricity.

Wieczerzak-Krusińska, A. (2018). Wysokie ceny prądu z węgla, Energetyka, 29.09.2018. Parkiet. Pobrano 11.12.2018 r. z: https://www.parkiet.com/Energetyka/309299975-Wysokie-ceny-pradu-z-wegla.html.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty