Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich

Main Article Content

Piotr Cymanow


Słowa kluczowe : ekonomika rolnictwa, migracje zewnętrzne, obszary wiejskie
Abstrakt
Artykuł prezentuje skutki migracji ludności obszarów wiejskich w aspekcie ekonomicznym i społecznym. W opracowaniu, poza zdefiniowaniem zjawiska migracji zewnętrznych na tle współczesnych tendencji społecznych, zaprezentowano zestawienie motywów migracyjnych z uwzględnieniem czynników wypychających (kraj macierzysty) oraz przyciągających (kraj goszczący) w odniesieniu do trzech płaszczyzn: ekonomiczno-demograficznej, politycznej i społeczno-kulturowej. W dalszej kolejności sporo miejsca poświęcono ekonomicznym skutkom przepływu ludności z punktu widzenia funkcjonowania państw dotkniętych masową migracją. W części empirycznej skupiono się na analizie wyników badań przeprowadzonych metodą ankietową na grupie blisko 100 osób podejmujących zagraniczne wyjazdy zarobkowe

Article Details

Jak cytować
Cymanow, P. (2010). Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zewnętrznych mieszkańców obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(1), 33–40. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.1.4
Bibliografia

Biuletyn Migracyjny [2006-2007]. Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

Dadak K. [2008]: Europa po dziesięciu latach. Międzynarodowy przegląd polityczny nr 23, ss. 5-18.

Dębowska O. [2007]: Migracje - wyniki aktualnych badań i analiz. Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji, Kraków.

Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. [2007]: Współczesne migracje Polaków. Fundacja Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych, Warszawa.

Michałków I. [2010]: Implikacje emigracji zarobkowej Polaków do krajów Unii Europejskiej. [Tryb dostępu:] http://www.edukacjamlodziezy.pl/news/33. [Data odczytu: 20-04-2010].>

Migracje i społeczeństwa współczesne. [2007]. Zamojski J.E. (red.). Neriton, Warszawa.

Nakonieczna J. [2007]: Migracje międzynarodowe a rozwój państwa. UW, Warszawa.

Psychologia społeczna [2001]. Manstead A.S.R., Hewstone M. (red.). Jacek Santorski & Co, Warszawa.

Rocznik Demograficzny 2007 [2007]. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Słownik Społeczny, [ 2001]. Szlachta B. (red.). WAM, Kraków.

Tu i tam. Migracje z polskich wsi zagranicę. [2007]. Wieruszewska M. (red.). IRWiR PAN, Warszawa.

Walaszek A. [2007]: Migracje Europejczyków 1650 – 1990. UJ, Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.