Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015

Main Article Content

Monika Roman


Słowa kluczowe : eksport, import, środki mechanizacji rolnictwa, maszyny rolnicze, Polska
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zmian w handlu zagranicznym środkami mechanizacji rolnictwa w Polsce w latach 2004-2015. Przedstawiono wartość eksportu i importu środków mechanizacji rolnictwa ogółem, według struktury geograficznej, a także dla wybranych maszyn rolniczych. W artykule wykorzystano dane wtórne Ministerstwa Finansów gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej. Polska w analizowanym okresie charakteryzowała się ujemnym saldem handlu zagranicznego. Wartość importu sprzętu rolniczego zwiększyła się ponad 3-ktotnie, a wartość eksportu blisko 4-krotnie. W 2015 r. Polska najwięcej środków mechanizacji rolnictwa eksportowała do obszaru UE-28 (65% wartości), z czego szczególnie do Niemiec, Francji i Belgii. Z obszaru UE-28, Polska również najwięcej importowała (87% wartości), a głównymi partnerami handlowymi byli Niemcy, Włosi i Francuzi.

Article Details

Jak cytować
Roman, M. (2017). Polski handel zagraniczny środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2004-2015. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 161–172. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.15
Bibliografia

Barwicki, J. (2008). Wpływ zmian struktury rolnictwa UE na produkcję roślinną, zwierzęcą, rozwój upraw energetycznych oraz rynek ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1, 29-35.

Czarnocki, S., Turska, E., Wielogórska, G. (2008). Zasoby maszynowe gospodarstw, wiek i zainteresowanie zakupem nowych maszyn w gospodarstwach polski środkowo-wschodniej. Inżynieria Rolnicza, nr 4,

–223.

Główny Urząd Statystyczny (2016). Handel Zagraniczny Styczeń-Grudzień 2015 r.

Izdebski, W., Kusz, D., Zając, S. (2010). Podaż i popyt ciągników rolniczych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, t. XII, z. 4, 393-397.

Izdebski, W., Skudlarski, J., Zając, S. (2011). Analiza polskiego rynku ciągników rolniczych i kombajnów zbożowych w latach 2004-2010. Roczniki Naukowe SERiA, t. XIII, z. 1, 463-467.

Juściński, S., Piekarski W. (2008). Systemy logistyczne w procesie zarządzania dystrybucją ciągników i maszyn rolniczych. Acta Agrophysica, 12(1), 113-124.

Lorencowicz, E., Figurski, J. (2009). Kombajny zbożowe w gospodarstwach rodzinnych Lubelszczyzny. Inżynieria Rolnicza, nr 8, 107–112.

Marczuk, T. (2013). Struktura wyposażenia gospodarstw rolnych w ciągniki i maszyny do uprawy zbóż na terenie województwa podlaskiego. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 39-50.

Ministerstwo Finansów (2004-2015). Dane gromadzone w ramach Informacyjnego Systemu Zintegrowanej Taryfy Celnej.

Muzalewski, A. (2013). Wyposażenie w kombajny do zbioru zbóż oraz ich użytkowanie w wybranych gospodarstwach rolnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(79), 51-59.

Muzalewski, A. (2015). Poland continues to move away from record level. Economic Report 2015. Frankfurt am Main. VDMA,17–18.

Pawlak, J.(2010). Produkcja i ceny maszyn rolniczych w Polsce po wejściu do UE. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(67), 45-53.

Pawlak, J. (2012a). Rynek ciągników rolniczych w Polsce w latach 2000–2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(75), 5–14.

Pawlak, J. (2012b). Światowy rynek ciągników rolniczych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 2(76), 5-16.

Pawlak, J. (2013). Rynek ciągników używanych w Polsce w latach 2005–2010. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 51–61.

Pawlak, J. (2015a). Eksport środków mechanizacji rolnictwa w latach 2012–2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 43-55.

Pawlak, J. (2015b). Import środków mechanizacji rolnictwa w latach 2012–2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 57-70.

Pawlak, J. (2015c). Saldo polskiego handlu zagranicznego środkami mechanizacji rolnictwa w latach 2012–2013. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(90), 71-80.

Wójcicki, Z. (2013). Środki techniczne w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 1(79), 31-40.

Wójcicki, Z., Kurek, J. (2011). Nakłady inwestycyjne w rozwojowych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 4(74), 5-11.

Wójcicki, Z., Rudeńska, B. (2013). Działalność inwestycyjna w badanych gospodarstwach rodzinnych. Problemy Inżynierii Rolniczej, nr 3(81), 5-16.

Zalewski, A. (red.) (2004-2016). Rynek środków produkcji dla rolnictwa. Stan i perspektywy. Nr 25-43. Warszawa. IERiGŻ–PIB, ARR, MRiRW.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.