Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006-2014

Main Article Content

Alina Jędrzejczak
Dorota Pekasiewicz


Słowa kluczowe : nierówności dochodowe, ubóstwo, bogactwo
Abstrakt
Badania dochodów gospodarstw domowych są istotne zarówno z punktu widzenia analiz zmian w czasie, jak też porównań rozkładów w różnych regionach geograficznych, grupach społecznych, czy typach gospodarstw. W pracy przedstawione są wyniki badań rozkładów dochodów w grupie gospodarstw domowych rolników w wybranych latach. Pozwalają one sformułować wnioski dotyczące zmian wielkości dochodów, zmian ich nierównomierności, poziomu ubóstwa, czy bogactwa na przestrzeni kilku lat. Do analiz wykorzystano miary takie jak indeks Giniego i Zengi oraz miary zróżnicowania kwintylowego, zróżnicowania skrajnych części dochodu i maksymalnego wyrównania. Badania rozkładu dochodów rozszerzono na inne grupy społeczno-ekonomiczne w celu dokonania porównań dość nietypowej grupy jaką są gospodarstwa rolników z innymi grupami wyróżnionymi przez GUS.

Article Details

Jak cytować
Jędrzejczak, A., & Pekasiewicz, D. (2017). Nierówności dochodowe gospodarstw domowych rolników na tle innych grup społeczno-ekonomicznych w Polsce w latach 2006-2014. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(3), 166–176. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.3.63
Bibliografia

Jędrzejczak, A. (2011). Metody analizy rozkładów dochodów i ich koncentracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Jędrzejczak, A., Pekasiewicz D. (2017). Analysis of the properties of selected inequality measures based on quantiles with the application to the Polish income data, Proceedings of the 7th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomenas.

Kleiber, C., Kotz, S. (2003). Statistical Size Distributions in Economics and Actuarial Sciences. Wiley, Hoboken. (Crossref)

Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności. Teoria i praktyka pomiaru. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.

Peichl, A., Schaefer, T., Scheicher, Ch. (2008). Measuring Richness and Poverty: A Micro Data Application to Europe and Germany, IZA Discussion Paper, 3790, http://ftp.iza.org/dp3790.pdf. (Crossref)

Pekasiewicz, D. (2015). Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach społeczno-ekonomicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (Crossref)

Silber, J. (red.) (1999). Handbook of Income Inequality Measurement, Kluwer Academic Publisher, Boston. (Crossref)

Zegar, J.S. (2008) Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej. IERiGŻ, Warszawa, 120 134.

Zenga, M. (1990). Concentration Curves and Concentration Indices Derived from Them. In: Income and Wealth Distribution, Inequality and Poverty, Springer -Verlag, Berlin, 94–110. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty