Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship

Main Article Content

Urszula Bronisz
Andrzej Jakubowski

Abstrakt
This article aims to evaluate the level of tourism potential for the communities located in the eastern border region of the Lubelskie Voivodeship in Poland. The analysis was based on a three-factor model consisting of separate interrelated components of tourism potential i.e. tourist attractiveness, tourist function and tourist traffic. Using a multidimensional comparative analysis, a Tourist Attractiveness Index, Tourist Function Index and Tourist Traffic Index were composed. This enabled to identify the territorial units for which rural tourism can become a real factor stimulating socio-economic development. It appears that rural tourism can be perceived as a chance for improving the local economy for the areas located in the northern part of the borderland, whereas for communities situated in the southern part, it is not a significant issue.

Article Details

Jak cytować
Bronisz, U., & Jakubowski, A. (2017). Rural Tourism as a Factor Stimulating the Development of Border Areas – The Case of Lubelskie Voivodeship. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 21–30. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.78
Bibliografia

Bezkowska, G. (2003). Problemy oceny walorów przyrodniczych dla turystyki rekreacji na obszarze Nizin Środkowopolskich. Turystyka i Hotelarstwo, 4, 9-33.

Briedenhann, J., Wickens, E. (2004). Tourism Routes as a tool for Local Economic Development of Rural Areas: vibrant hope or impossible dream? Tourism Management, 25, 71-79. (Crossref)

Brodziński, Z. 2011: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie gmin województwa warmińsko-mazurskiego, Wyd. SGGW, Warszawa.

Bronisz, U., Dymek, Z., Jakubowski, A., Tucki, A. (2017). Potencjał turystyczny województwa lubelskiego w 2015 r., Urząd Statystyczny w Lublinie, Lublin.

Brzecińska-Wójcik, T., Skowronek, E. (2009). The tourism potential of Tomaszów Roztocze as exemplified by the urban-rural commune of Krasnobród. Annales UMCS, sectio B, 64(1), 171-199. (Crossref)

Brzezińska-Wójcik, T., Świeca, A, Tucki, A. (2009). Possibilities for development of tourism in Eastern Polish Voivodeship. Polish Journal of Sport and Tourism, 16(2), 65-84.

CODGiK (2017). Accessed 12 April 2017 from: http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/nmt-100.html.

Dębniewska, M., Tkaczuk, M. (1997). Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty. Poltext, Warszawa.

Drzewiecki, M. (2002), Podstawy agroturystyki, Bydgoszcz: Wydawnictwo OPO.

Eurostat (2017). Degree of Urbanisation (DEGURBA) - Local Administrative Units. Accessed 13 July 2017 from: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA.

Holland, J., Burian, M., Dixey, L. (2003). Tourism in Poor Rural Areas – Diversifying the product and expanding the benefits in rural Uganda and the Czech Republic, [in:] PPT Pro Poor Tourism Working Paper Series, No. 12. Accessed from: http://lib.icimod.org/record/11291/files/1408.pdf.

Krukowska R., Świeca A., 2008, The development of second homes as a form of using recreational areas for tourist purposes as exemplified by the Łęczna-Włodawa Lake District [in:] J. Wyrzykowski (ed.). Conditions of the foreign tourism development in Central and Eastern Europe. Tourism in geographical environment, 10, Wrocław, 175-184.

Lane, B. (1994). What is Rural Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 2(1&2): 7-21. (Crossref)

Łysoń, P., Szymkowiak, M., Wawrowski, Ł. (2016). Badania porównawcze atrakcyjności turystycznej powiatów z uwzględnieniem ich otoczenia. Wiadomości Statystyczne, Rok LXI, 12(667), 45-57. (Crossref)

Majewski, J. (1998). Turystyka wiejska – między rozwojem a ochroną dziedzictwa, [in:] Rozwój obszarów wiejskich w perspektywie integracji z Unią Europejską, Instytut Mikołaja Kopernika, Toruń.

Majewski, J., Lane, B. (2003). Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa.

Rosner, A. (red.). (1999). Typologia wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, Warszawa.

Świeca, A., Brzezińska-Wójcik, T. (2009). The tourism resources and possibilities using of its for development of the town and commune of Nałeczów and the commune of Wojciechów. Annales UMCS, Lublin, sectio B, 64(1), 145-170. (Crossref)

Theodoropoulou, H., Kaldis, P. (2008). Changes in rural areas and regional development. Journal of Social Sciences, 4(4), 275-279. DOI: 10.3844/jssp.2008.275.279. (Crossref)

Tolstad, H.K. (2014). Development of rural-tourism experiences through networking: An example from Gudbrandsdalen, Norway. Norwegian Journal of Geography, 68(2), 111-120. (Crossref)

Tucki, A. (2006). Walory turystyczne Lubelszczyzny w świetle regionalizacji turystycznych Polski. Zeszyty Naukowe WSSP, 1, 133-140.

Tucki, A. (2008). Potencjał turystyczny regionu lubelskiego i możliwości jego wykorzystania. Maszynopis pracy doktorskiej, Lublin.

Tucki, A. (2009). Potencjał turystyczny regionu lubelskiego. Annales UMCS, sectio B, 64(1), 15-35. (Crossref)

UMWL (2015). Plan zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Accessed 10 July 2017 from: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=935&akcja=szczegoly&p2=1036209.

Wesołowska, M. (2014). The development of tourism in rural areas in the Lubelskie Voivodeship. Studia Regionalia, 39, 247-260.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.