Chiński rynek rolno-spożywczy – możliwości rozwoju eksportu polskiej żywności

Main Article Content

Magdalena Rosińska-Bukowska


Słowa kluczowe : handel rolno-spożywczy, żywność, handel Polska-Chiny, rolnictwo
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny możliwości rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin w efekcie zmian, jakie dokonały się w ostatnich latach w chińskim modelu konsumpcyjnym. Scharakteryzowano potencjał polskiego sektora rolno-spożywczego (produkcję oraz eksport na tle partnerów z UE). Punktem wyjścia badania jest charakterystyka gospodarki i społeczeństwa Chin. Zarysowanie kierunków zmian w chińskim modelu konsumpcyjnym uznano bowiem za konieczność przy ocenie realnych szans dla rozwoju polskiego eksportu. W drugiej części artykułu skoncentrowano się na wielkości i strukturze popytu na artykuły rolno-spożywcze, których eksportem jest zainteresowana Polska (produkty mleczarskie i mięsne) oraz obecnym sposobie zaspokajania go. W ostatniej części zaprezentowano dane dotyczące polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin oraz podjęto próbę oceny potencjalnych możliwości jego rozwoju.

Article Details

Jak cytować
Rosińska-Bukowska, M. (2016). Chiński rynek rolno-spożywczy – możliwości rozwoju eksportu polskiej żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(2), 289–302. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.2.49
Bibliografia

Ambroziak, Ł., Bednarz, J., Juchniewicz, M., Morkis, G., Szczepaniak, I., Tereszczuk, M., Bułkowska, M. (2014). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności, Seria: Program Wieloletni 2011–2014, nr 115. Pobrane luty 2016 z: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7885.

Atsmon, Y, Magni, M., Li, L. (2012). From Mass to Mainstream: Keeping Pace With China s Rapidly Changing Consumers: 2012 Annual Chinese Consumer Report. McKinsey, London 2012, 7.

Barton, D., Chen, Y., Jin, A. (2016). Mapping China s middle class. Pobrane marzec 2016 z: http://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/mapping-chinas-middle-class.

Bradbury, J. (2012). China and Hong Kong food opportunities for Maine. Maine International Trade Center, Portland.

Bratnicki, J. (2013). Chińska szansa Polski, 20.02.2013. Pobrane luty 2016 z: http://www.rp.pl/artykul/982854.

Chan, C., Arcy, M. D., Hill, S., Ophaso, F. (2006). Demographic Consequences of China s One-Child Policy, University of Michigan, Ann Arbor 2006, 13.

China Economic Update 2015 (2015). Pobrane luty 2016 z: http://www.worldbank.org/en/country,EAP/China/ceu_06_15_en.pdf.

China’s New Normal: What’s In It for businesses? (2016). Pobrane kwiecień 2016 z: https://www.businesseurope.eu/news/chinas-new-normal-whats-it-businesses.

China Outlook (2015). Pobrane luty 2016 z: http://www.kpmg.com/ES/es/Internacionalizacion-KPMG/Documents/China-Outlook-2015.pdf.

China Statistical Yearbook (2014). National Bureau of Statistics of China, Pekin 2015. Pobrane luty 2016 z: www.stats.gov.cn.

Chiu, C., Guild, T., Orr, G. (2015). Five keys to connecting with China’s wired consumers, Pobrane czerwiec 2016 z: http://www.mckinsey.com.

Cieślik, E. (2015). Chińczyk to nie dziecko we mgle. Pobrane czerwiec 2016 z: http://www.obserwatorfinansowy.pl.

Coming down to earth (2015). The Economist, 18.04.2015. Pobrane luty 2016 z: http://www.economist.com.

Deloitte. (2014). Competitiveness: Catching the next wave. China. Pobrane czerwiec 2016 z: http://www2.deloitte.com.

EUROSTAT (2015). Traditional international trade database access (ComExt). Pobrane grudzień 2015 z: https://open-data.europa.eu, kwerenda generowana manualnie.

Food processing sector in Poland (2015). Pobrane luty 2016 z: www.paiz.gov.pl.

Gale, F., Hansen, J., Jewison, M. (2015). China’s growing demand for agricultural imports, United States Department of Agriculture Economic Information Bulletin, January.

Garnett, T., Wilkes, A. (2014). Appetite for change. Social, economic and environmental transformations in China’s food system. Food Climate Research Network, February, 38–139.

Generalna Izba Celna (2015). Pobrane kwiecień 2016 z: http://www.biuropomorskie.pl/p1039051181.

Gracia P. R. (2014). Importing Diary Products into China, EUSME Centre, Pekin 2014, 15-21. (Crossref)

Green, F., Stern, N. (2015). China’s “new normal”: structural change, better growth and peak emissions, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. Pobrane luty 2016 z: http://www.lse.ac.uk/2015/06/June_2015.pdf.

Handel zagraniczny. (2014). Pobrane luty 2016 z: http://www.arr.gov.pl/data/00167/29042015.pdf.

Józefowicz, K. (2015). Pobrane luty 2016 z: http://www.uwm.edu.pl/wne/jozefowicz_k.pdf.

Kaleta, Ł. (2013). Polskie firmy spożywcze na liście rankingowej 2000, Gospodarka Mięsna, styczeń 2013,14.

Kita, K., Poczta, W. (2015). Znaczenie krajów BRIC handlu artykułami rolno-żywnościowymi. Pobrane luty 2016 z: http://www.pte.pl/kongres/referaty.pdf.

Liu, J., Savenije, H. (2008). Food consumption patterns and their effect on water requirement in China. Hydrology and Earth System Sciences, (12), p. 887–898. (Crossref)

Miazowicz, A. (2013). Szanse dla polskich artykułów luksusowych na rynku chińskim. Pobrane czerwiec 2016 z: https://china.trade.gov.pl/pl/f/download/fobject_id:263234.

Motor polskiej gospodarki sektor spożywczy. (2015). Pobrane luty 2016 z: http://www.paiz.gov.pl/20150112.

Polska może zwiększyć eksport do Chin (2014). Pobrane kwiecień 2016 z: http://www.pb.pl.

Rekordowy eksport polskiej żywności w roku 2015 (2015). PAP 31.07.2015. Pobrane luty 2016 z: http://www.polskieradio.pl/42/3166/Artykul/1483337.

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego. (2015). Pobrane marzec 2016 z: https://danepubliczne.gov.pl.

Siejka, A. (2015). Eksport artykułów rolno-spożywczych z Polski do Chin i Hongkongu w I półroczu 2015 r. Pobrane marzec 2016 z: https://china.trade.gov.pl/analizy-rynkowe/165383/pfd.

Trajer, M. Kossakowska, J. (2014). Vadamecum rynku chińskiego branża spożywcza, Biuletyn Informacyjny ARR, nr 4, 8.

The worries about China’s slowing growth. (2016). Pobrane luty 2016 z: http://www.economist.com/economistexplains/2016/01/19.

Wang, S. (2014). Chocolate market in China, Flanders Investment&Trade, Pekin 2014, 4.

Wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego przekroczyła 90 mld zł (2015). Pobrane luty 2016 z: http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/113232.html.

Yang, Y. (2014). A New Normal, but with Robust Growth: China’s Growth Prospects in the Next 10 Years. Pobrane luty 2016 z: http://www.brookings.edu/Research/2014/thinktank20/chapters/tt20pdf.

Zhou, Z., Tian, W., Wang, J., Liu, H., Cao, L. (2012). Food consumption trends in China, Australian Government of Agriculture, Fishers and Forestry, Canberra, 15–42. Pobrane kwiecień 2016 z: http://www.agriculture.gov.au.

Zipser, D., Chen, Y., Gong, F. (2016). Here comes the modern Chinese consumer. Pobrane czerwiec 2016 z: http://www.mckinsey.com.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.