Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji

Main Article Content

Magdalena Rosińska-Bukowska


Słowa kluczowe : sankcje, handel rolno-spożywczy, handel UE-Rosja, rolnictwo, SITC
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny wpływu zastosowania przez Rosję sankcji odwetowych wobec państw członkowskich UE (w tym Polski) na zmiany w strukturze i wielkości handlu rolno-spożywczego. Badanie przeprowadzono porównując obroty handlowe przed sankcjami (2013) oraz w analogicznym okresie po wprowadzeniu sankcji rosyjskich (2014). Podjęto próbę oceny wpływu sankcji na wartość i strukturę obrotów handlowych państw członkowskich UE, będących głównymi eksporterami na rynek rosyjski. Przedstawiono ujęcie sektorowe, uwzględniające poszczególne sekcje eksportu według Standard International Trade Classification (SITC) oraz szczegółową analizę skutków sankcji wobec polskiego rynku rolno-spożywczego.

Article Details

Jak cytować
Rosińska-Bukowska, M. (2015). Handel rolno-spożywczy UE-Rosja - efekty rosyjskich sankcji. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(1), 113–124. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.1.12
Bibliografia

Bendini R. [2014]: Unia Europejska i jej partnerzy handlowi. [Tryb dostępu:] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_6.2.1.pdf [Data odczytu: marzec 2015].

Bluj A. [2014]: Co najmowej 10 mld zł. [Tryb dostępu:] www.inwestor.newseria.pl/newsy/ p1105884666/[Data odczytu: sierpień 2014].

Cöllen B. [2014]: Kto nakarmi teraz Rosjan? Roszady na rynku eksportu żywności, [Tryb dostępu:] www.dw.de/17843604 [Data odczytu: sierpień 2014].

Chiny dostawcą owoców i warzyw do Rosji? [2014]: Fresh Market. [Tryb dostępu:] www.fresh-market.pl [Data odczytu: sierpień 2014].

Co Polska eksportuje do Rosji. [2014]: Foksal [Tryb dostępu:] http://forsal.pl/artykuly/814270html [Data odczytu: listopad 2014].

Drewnowska B. [2014]: Apetyt Unii ratuje nasz eksport, [Tryb dostępu:] http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1113263.html, [Data odczytu: maj 2014].

Eksperci przedstawią w Brukseli informacje nt. rynku owoców w Polsce [2014]: PAP [Tryb dostępu:] http://wyborcza.pl/1,91446,16433145html [Data odczytu: sierpień 2014].

Eksport wieprzowiny do Rosji został wstrzymany [2014]: Foksal [Tryb dostępu:] www.forbes.pl/170594,1,1.html [Data odczytu: listopad 2014].

EUROSTAT 2014. [2014]: Traditional international trade database access (ComExt), [Tryb dostępu:] https://open-data.europa.eu, kwerenda generowana manualnie, [Data odczytu: listopad–grudzień 2014].

Fischer E. [2014]: Rosyjskie embargo uderza w Rosję [Tryb dostępu:] http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy [Data odczytu: sierpień 2014].

Grosse T. G. [2014]: W poszukiwaniu geoekonomii w Europie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.

Grzegorzewska E. [2014]: Konflikt rosyjsko-ukraiński a wybrane aspekty ryzyka działalności rolniczej w Polsce. Roczniki naukowe ekonomii rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, nr 101, zeszyt 4, ss. 46–53.

Heinrich D., Kühn K., Jarecka A. [2014]: Rosyjskie embargo, unijny problem [Tryb dostępu:] www.dw.de [Data odczytu: listopad 2014].

Hirschfeld D., Metzke M. [2015]: Relacje gospodarcze Niemcy-Rosja. Nie wolno przerwać dialogu. [Tryb dostępu:] www.dw.de [Data odczytu: marzec 2015].

Jeśli Rosja nie zniesie szybko embarga w UE zacznie się wojna cenowa [2014]: Fresh Market. [Tryb dostępu:] www.fresh-market.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].

KE na rekompensaty może wykorzystać jeszcze 425 mln euro [2014]: PAP [Tryb dostępu:] http://biznes.onet.pl/wiadomosci [Data odczytu: wrzesień 2014].

Mocno spada eksport mięsa z UE, [2014]: Wyborcza BIZ [Tryb dostępu:] http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,16570158.html, [Data odczytu: wrzesień 2014].

Matysik-Pejas R., Szafrańska M., Potocka A. [2010]: Stan i uwarunkowania wymiany handlowej Polski z Rosją w zakresie produktów rolno-spożywczych. Problemy Rolnictwa Światowego, t. 10 (25), zeszyt 2, ss. 80–90.

Nowe sankcje przeciwko Rosji. [2014]: Polska Times. [Tryb dostępu:] http://www.polskatimes.pl/artykul/3509313html [Data odczytu: lipiec 2014].

Pawlak A. [2015]: Rekordowy rok 2014. Niemiecki eksport i import mają się doskonale. [Tryb dostępu:] www.dw.de [Data odczytu: luty 2015].

Rosińska-Bukowska M. [2012]: Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Rosja nałożyła embargo na polskie sery, [2015]: Bankier [Tryb dostępu:] http://www.bankier.pl/3293365.html [Data odczytu: marzec 2015].

Rosjanie wznowili import wołowiny z Chin [2014]: Portal spożywczy Tryb dostępu:] http://www.portalspozywczy.pl/mieso,106501.html [Data odczytu: październik 2014].

Rosyjskie sankcje najmocniej uderzą w Niemcy i Polskę [2014]: Parkiet [Tryb dostępu:] http://www.parkiet.com/1384562.html [Data odczytu: sierpień 2014].

Rośnie eksport polskich produktów mleczarskich [2014]. PAP. [Tryb dostępu:] www.portalspozywczy.pl [Data odczytu: marzec 2015].

Sankcje obejmują połowę eksportu rolno-spożywczego UE do Rosji, [2014]: PAP [Tryb dostępu:] http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/sankcje-obejmuja-polowe-eksportu-rolno-spozywczego-ue-do-rosji/ [Data odczytu: sierpień 2014].

Szajner P. [2014]: Rynek serów i twarogów w Polsce. [Tryb dostępu:] www.apbiznes.pl/wp-content/uploads/2014/10/Sery_Szajner_2014.pdf [Data odczytu: luty 2015].

Włoski handel [2014]: Fresh Market. [Tryb dostępu:] www.fresh-market.pl [Data odczytu: sierpień 2014].

Zamiast do Rosji eksport na rynki azjatyckie i bałkańskie [2014] PAP [Tryb dostępu:] http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1278312 [Data odczytu: listopad 2014].

Zarate J. [2014]: After the sanctions, prepare for the Russian counterattack, Financial Times, 26 September 2014. [Tryb dostępu:] http://www.kyivpost.com/365903.html [Data odczytu: luty 2015].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.