Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych

Main Article Content

Magdalena Rosińska-Bukowska


Słowa kluczowe : globalizacja, rolnictwo, gospodarka żywnościowa, korporacje transnarodowe, KTN, lobbing
Abstrakt
Celem opracowania jest próba oceny wpływu procesów globalizacji na sektor rolnictwa i gospodarki żywnościowej przez pryzmat ewoluowania działalności jednego z istotnych uczestników tych procesów – korporacji transnarodowych. Artykuł podzielono na trzy części. W pierwszej dokonano krótkiej charakterystyki etapów globalizacji i konsekwencji dokonujących się zmian. W drugiej podjęto próbę odniesienia tych analiz do sektora rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W ostatniej części artykułu odwołano się do zmian zachodzących w strategiach korporacji działających w sektorze (rolno-spożywczym) pod wypływem postępującej globalizacji, traktując je jako formę egzemplifikacji wpływu uwarunkowań makroekonomicznych (globalizacji) na konkretną sferę rynku i jej uczestników.

Article Details

Jak cytować
Rosińska-Bukowska, M. (2014). Procesy globalizacji i ich wpływ na gospodarkę żywnościową i rolnictwo - przez pryzmat działalności korporacji transnarodowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 97–107. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.10
Bibliografia

Agribusiness: Lobbying, [2013]: Interest Groups, Lobbying Totals, 1998–2014 [Tryb dostępu:] http://www.opensecrets.org/industries/lobbying.php [Data odczytu: luty 2014].

Annual Reports [2000-2013]: Nestle, Unilever, Coca-cola, Pepsico, McDonald, Mondelēz International/Kraft Foods, Inc., Danone, Mars Inc., SabMiller, Monsanto.

Blomstermo A., Deo Sharma D. [2003]: Learning in the Internationalization Process of Firm. Edward Elgar Publishing, Cheltenham Northampton, ss. 262–263.

Brown T. E., Davidsson P., Wiklund J., [2001]: An Operationalization of Stevenson’s Conceptualization of Entrepreneurship as Opportunity − based Firm Behavior, Strategic Management Journal, no 22, ss. 953−968.

Cianciara A., [2013]: Lobbing w sprawie reformy unijnego rynku cukru [Tryb dostępu:] http://www.gf24.pl/11330/lobbing-w-sprawie-reformy-unijnego-rynku-cukru [Data odczytu: sierpień 2013].

Czub J. F., [2012]: Lobbing grup biznesu w Unii Europejskiej, Poltex, Warszawa.

Cygler J., [2009]: Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, ss. 19–20.

Dybowski G. [2005]: Globalne regulacje w światowym handlu żywnością. Ocena wpływu na rozwój rolnictwa na świecie. Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie nr 17, ss. 42–55.

Esser K., Hillebrand W., Messner D., Meyer-Stamer J., [2008]: Systemic Competitiveness: A New Challenge for Firms and for Government, [w:] Milestones in a Process of Innovation, Change and Development, Buenos Aires/Dortmund.

FAO [2004]: Globalization, Urbanization and Changing Food System in Developing Countries, [in:] The State of Food Insecurity in the World 2004, Rome. [Tryb dostępu:] ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5650e/y5650e00.pdf [Data odczytu: luty 2014].

FAO [2004]: A World Agriculture: Towards 2015/2030 – An FAO Perspective, (ed.) J. Bruisma [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/y4252e.pdf [Data odczytu: luty 2014].

Fung V. K., Fung W. K., Wind Y. (Jr.), [2008]: Konkurowanie w płaskim świecie. Budowanie przedsiębiorstw przystosowanych do płaskiego świata, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, ss. 40–42.

Goban-Klas T., [2002]: Glokalizacja jako remedium na globalizację, [w:] Oblicza procesów globalizacji, red. M. Pietraś, Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 243.

Gueguen D., [2011]: Lobbing europejski, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Warszawa, ss. 119–129.

Koehane R. O, Nye J. S. (Jr.), [2000]: Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What?), Foreign Policy.

Kulawik J. [2005]: Globalizacja finansowa a rolnictwo – wstępna analiza problemu. Wpływ procesu globalizacji na rozwój rolnictwa na świecie nr 17, ss. 10–11.

OECD-FAO [2005]: OECD-FAO Agricultural Outlook: 2005–2014. [Tryb dostępu:] http://www.oecd.org/trade/agricultural-trade/35159002.pdf [Data odczytu: luty 2014].

Pinstrup-Andersen P. [2013]: Can Food and Agricultural Policies be Effective Tools to Improve Health and Nutrition? [Tryb dostępu:] http://www.nutritionworks.cornell.edu/media/course/handouts/PinstrupAndersen3-7-2013.pdf [Data odczytu: luty 2014].

Nestle [2013]: Good Food, Good Life, Raport CSV Nestle 2008–2012 [Tryb dostępu:] http://www.nestle.com/csv/case-studies [Data odczytu: luty 2014].

Oświecimski K., [2012]: Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym, Ignatianum, Kraków.

Porter M. E., Kramer M. R., [2011]: The Big Idea: Creating Shared Value, Harvard Business Review, no 89 (1/2), ss. 62–77.

Rosińska-Bukowska M. [2009]: Rola korporacji transnarodowych w procesach globalizacji. Kreowanie globalnej przestrzeni biznesowej. Dom Wydawniczy Duet, Toruń, ss. 29–30.

Rosińska-Bukowska M. [2012]: Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 38–41,179–186.

Scholte J. A. [2000]: Globalization: A Critical Introduction. St. Martin’s Press Inc, New York, ss. 43–56.

Sobiecki R. [2007]: Globalizacja ekonomiczna a zmiana uwarunkowań produkcji rolniczej, SGH, [Tryb dostępu:] http://www.cbr.edu.pl/konf2007/prezentacje_pdf/sobiecki.pdf [Data odczytu: luty 2014].

Stigliz J. E. [2004]: Globalizacja. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 26.

Wiedersheim-Paul F., Olson H. C., Welch L. S. [1978]: Pre-Export Activity: The First Step in Internationalization. Journal of International Business Studies 1978, nr 9 (1), ss. 47–58.

Wojtula R., [2011]: Działalność lobbingowa firmy Mcdonalds, [Tryb dostępu:] http://prezi.com/4mv67uongbdc [Data odczytu: maj 2011].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.