Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych

Main Article Content

Wiesław Dzwonkowski
Magdalena Bodył


Słowa kluczowe : produkcja zwierzęca, pasze, białko paszowe, rośliny białkowe, żywienie zwierząt, GMO
Abstrakt
Analiza potrzeb żywieniowych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich uwidacznia problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na białko paszowe, zwłaszcza w chowie trzody chlewnej i w produkcji drobiarskiej. Biorąc pod uwagę tendencje rozwojowe w sektorze zwierzęcym oraz w produkcji pasz stwierdza się, że pokrycie zapotrzebowania na białko paszowe ze źródeł krajowych nie jest możliwe. Rosnące zapotrzebowanie na pasze wysokobiałkowe jest zaspokajane poprzez coraz większy ich import. W związku z tym coraz większe znaczenie dla krajowego rynku pasz i produkcji zwierzęcej, mają zmiany zachodzące na światowym rynku surowców wysokobiałkowych.

Article Details

Jak cytować
Dzwonkowski, W., & Bodył, M. (2014). Zmiany zapotrzebowania na białko paszowe w kontekście rozwoju produkcji zwierzęcej i sytuacji na światowym rynku surowców wysokobiałkowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(1), 5–15. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.1.1
Bibliografia

Brzóska F. [2009]: Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi (Część II), Wiadomości Zootechniczne, R. XLVII, 2,.s. 3-11.

Buraczewska L., Buraczewski S.[2004] Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom I, Warszawa, PWN, s. 268-269.

Buraczewski S. [2004]: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, Tom I, PWN, s 55.

Dane CAAC – Centrum Analityczne Administracji Celnej.

Dane CIHZ – Centrum Informatyczne Administracji Celnej.

Dzwonkowski W., Hryszko K. [2011]: Raport o sytuacji na światowym rynku pasz wysokobiałkowych ze szczególnym uwzględnieniem produkcji roślin GMO, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M. [2008]: Wpływ uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, środowiskowych oraz zmian zachodzących na rynku światowym na rozwój rynku zbóż, roślin oleistych i wysokobiałkowych w Polsce. Ekspertyza przygotowana dla MRiRW.

Dzwonkowski W., Łopaciuk W., Krzemiński M., Bodył M. [2013]: Analiza Rynek Pasz. Stan i Perspektywy nr 33, Warszawa, IERiGŻ-PIB, ARRR, MRiRW.

FEFAC, http://www.fefac.eu.

Fizyczne Rozmiary Produkcji Zwierzęcej: Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny. Warszawa: GUS, 1998-2013.

James C.[2012]: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2012. ISAAA Brief No. 44. ISAAA: Ithaca, NY.

Knight J., Yao Y., Yueh L.[2011]: Economic Growth in China: Productivity and Policy, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, no. 73, 2011.

Seremak-Bulge J. Hryszko K. [2008]: Ekonomiczne skutki potencjalnego zakazu stosowania genetycznie zmodyfikowanych roślinnych surowców paszowych ze szczególnym uwzględnieniem śruty sojowej, ekspertyza wykonana dla MRiRW,

Normy żywienia drobiu, [1996]: Omnitech Press, Warszawa.

Normy żywienia koni : zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz : praca zbiorowa [1997]. Polska Akademia Nauk. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego. - Wydanie 2 zmienione i uzupełnione. Jabłonna k. Warszawy.

Normy żywienia świń, [1993]: Omnitech Press, Warszawa,

Normy żywienia bydła i owiec systemem tradycyjnym, [1993]: Instytut Zootechniki. Kraków.

Produkcja Podstawowych Upraw Pastewnych według Województw i Grup Producentów [1991-1998], Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny. Warszawa

Produkcja Podstawowych Upraw Rolnych [1995-2013], Materiały Źródłowe - Główny Urząd Statystyczny.

USDA– FAS, http://www.fas.usda.gov.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.